Poniżej przedstawiam stawki robocizny i narzuty z I i II kwartału 2009, konfrontując je równocześnie z odpowiednimi wartościami z roku 2008. W dwóch ostatnich kolumnach ukazuję stosowne współczynniki zmian.

Tablice ukazują w kolejności:

  • kosztorysowe stawki robocizny,
  • wskaźniki narzutu kosztów pośrednich,
  • wskaźniki narzutu zysku,

przy czym są to wielkości średnie, dotyczące przedsiębiorstw państwowych, prywatnych i spółek prawa handlowego.


Z prowadzonych badań i analiz wynika, że stawki robocizny w I i II kwartale 2009, uległy dalszemu, chociaż niewielkiemu wzrostowi. W zależności od branży robót wzrosły one średnio (kwartał:kwartału):

- w I kwartale od 1,3% do 2,4%,

- w II kwartale od 0,07% do 1,02%.

Wskaźniki narzutów zysku (kwartał:kwartału):

- w I kwartale nie zmieniły się w robotach inżynieryjnych, w pozostałych robotach zmalały o 7 punktów procentowych,

- w II kwartale nie zmieniły się.

Wskaźniki narzutu kosztów pośrednich (kwartał:kwartału):

- w I kwartale pozostały na niezmienionym poziomie w robotach budowlanych i inżynieryjnych, zmalały natomiast o 1,4 punkty procentowe w robotach instalacyjnych - sanitarnych i elektrycznych,

- w II kwartale pozostały na niezmienionym poziomie

W ciągu 12 ostatnich miesięcy wartości stawek robocizny wzrosły średnio od 9,78% do 14,62%.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

 

Kosztorysowa stawka robocizny wyrażona w zł/r-g obejmuje:

  • płace zasadnicze,
  • premie regulaminowe,
  • płace dodatkowe i uzupełniające,
  • obligatoryjne obciążenia z tytułu składki na rzecz ZUS, funduszu pracy i funduszy socjalnych.

 

 

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

 

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich odnosi się do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu.

 

 

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

 

Wskaźnik narzutu zysku odnosi się do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutu zysku dziś już tylko sporadycznie odnoszone do innych podstaw zostały przy opracowywaniu niniejszej informacji pominięte.

 

 

 

 

Tablice opracowano na podstawie danych z kwartalników pt. „Biuletyn cenowy budownictwa” wydawanych przez „Orgbud-Serwis", ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, tel./fax (061) 866-57-39, 866-18-12.