Dane do artykułu uzyskano z Ogólnopolskiej Bazy Cen w Budownictwie INTERCENBUD - www.intercenbud.pl

Prezentowane przez nas prognozowane ogólnopolskie stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów obliczono zgodnie z zasadami metodycznymi opracowanymi przez prof. dr Zofię Bolkowską, w oparciu o dane GUS. W zestawieniu uwzględniono korektę na podstawie wskaźników rzeczywistych za IV kw. 2016.