Lądecka Spółdzielnia Elektryczna: Energetyka odnawialna dla społeczności lokalnej

W Lądku-Zdroju została utworzona Lądecka Spółdzielnia Elektryczna, która zajmuje się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł wyłącznie na potrzeby swoich członków, którzy zużywają dostarczoną energię. Tani i ekologiczny prąd wytworzony zarówno z energii słonecznej, jak i lądeckiej geotermii, zasila m.in. Urząd Miasta i Gminy, szkoły podstawowe w Lądku-Zdroju i Trzebieszowicach, przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym, liceum ogólnokształcące, centrum kultury i rekreacji, obiekty sportowe, gminną bibliotekę, siedzibę straży miejskiej i ochotniczej straży pożarnej, a także miejski monitoring, parkingi i toalety, przynosząc oszczędności rzędu 750 tys. zł rocznie.

Powstanie Lądeckiej Spółdzielni Elektrycznej przyczyniło się nie tylko do powstania nowych miejsc pracy, lecz także do poprawy jakości powietrza w regionie, co w przypadku uzdrowiskowej miejscowości i dużego ruchu turystycznego nie pozostaje bez znaczenia.

Komunikacja kluczem do sukcesu

„Podstawą sięgania po projekty innowacyjne jest zdolność komunikacji. Zdolność komunikacji z mieszkańcami, samorządowcami i z urzędnikami. Jeśli nie komunikujemy się ze sobą, to nawet najlepsze projekty innowacyjne mogą uchodzić za zbędne fanaberie, a tego nie chcemy. Także apeluję o to, żebyśmy się ze sobą komunikowali” - powiedział Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka-Zdroju, podczas odbioru nagrody za najbardziej innowacyjny projekt w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Rozbudowa inwestycji i eliminacja ubóstwa energetycznego

W kolejnych latach inwestycja będzie rozbudowywana, a spółdzielnia rozszerzy swoją ofertę dla lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców, eliminując zjawisko ubóstwa energetycznego.

Drugie miejsce w konkursie „Innowacyjny Samorząd” w kategorii gmin miejsko-wiejskich zdobył projekt realizowany przez gminę Piaseczno „Piaseczno - pierwsza gmina z e-doręczeniami”.

Trzecie miejsce przypadło projektowi „Cyfryzacja i e-usługi na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Koszyce” realizowany przez gminę Koszyce.

Podsumowanie konkursu "Innowacyjny Samorząd"

W kategorii gmin miejsko-wiejskich wyróżnionych zostało osiem projektów: „Kompaktowe M, czyli mieszkania dla każdego” w gminie Pleszew, „Fortask - skuteczne i nowoczesne narzędzie do zarządzania zespołem i zadaniami w Urzędzie Miejskim w Mosinie” w gminie Mosiny, „Edukacja przyszłości - nauka samodzielności” w gminie Pleszew, „Gospodarka wodno-ściekowa z Gminie Jarocin” w gminie Jarocin, „Wdrożenie aplikacji mMieszkaniec w Gminie Murowana Goślina” w gminie Murowana Goślina, „E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wązownia” w gminie Karczew, „Sianowskie Centrum Wiedzy” w gminie Sianów i „Samoobsługowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skokach” w gminie Skoki.

Konkurs „Innowacyjny Samorząd” jest skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania w swoich jednostkach i chcą, by ich działania zostały dostrzeżone. Nagrody zostały przyznane w sześciu kategoriach: miasta duże (pow. 200 tys. mieszkańców), gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty i województwa.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP