Jednym z najnowszych projektów Unii Europejskiej jest REPowerEu, który powstał w reakcji na kryzys energetyczny będący konsekwencją wojny Rosji z Ukrainą oraz embarga nałożonego m.in. na rosyjskie paliwa kopalne. Niepewność zaopatrzenia i bardzo dynamicznie rosnące ceny gazu oraz węgla sprawiły, że Komisja Europejska podjęła decyzję o przyspieszeniu przeobrażeń energetycznych, które są elementem Zielonego Ładu, czyli drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Zintensyfikowany plan zakłada, że w państwach Unii do 2030 r. 45% energii elektrycznej ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Polityka solarna Unii Europejskiej zakłada, że do 2030 r. moc elektrowni fotowoltaicznych ma wzrosnąć do 600 GW (w 2020 r. było to 136 GW).