Dokumentacja projektowa w nowym Prawie budowlanym

Do tej pory problemem była m.in. nadmierna liczba dokumentów, których wymagano na samym starcie inwestycji.

– Organ, który wydawał pozwolenie na budowę, nie weryfikował projektu budowlanego pod kątem technicznym, a jedynie sprawdzał kompletność dokumentów. Projekt techniczny, który stanowi około 35% całej dokumentacji, to szczególne warunki techniczne i bardzo szczegółowe opisy dla danego obiektu budowlanego. Często zmienia się on w procesie inwestycyjnym. Teraz projekt techniczny może być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych – mówi wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

I dodaje, że obowiązkiem kierownika budowy będzie posiadanie aktualnego projektu technicznego na placu budowy, a projektant będzie składał oświadczenie o jego poprawności i sporządzeniu przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego, inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego: