Budowa z modułów 3D

Obiekt jest budowany w innowacyjnej technologii modułowej 3D. Każdy z 56 modułów, które składają się na kubaturę budynku, był wykonany w fabryce i jest w pełni wykończony – począwszy od instalacji i stolarki, po meble kuchenne i wyposażenie łazienek. Następnie elementy struktury budynku zostały przetransportowane na plac budowy i tam złożone. W obiekcie znajduje się 29 mieszkań o powierzchni od 45 do 68 m2.

Technologia modułowa pozwoliła znacznie skrócić czas budowy, zmniejszyły się także ryzyka związane z przestojami w pracach budowlanych. Oprócz prefabrykacji, projektanci zaproponowali wiele rozwiązań proekologicznych, a także wykorzystali odnawialne źródła energii. Budynek będzie plus energetyczny, czyli wyprodukuje więcej energii niż sam zużyje na wszystkie potrzeby mieszkańców.

Zastosowane rozwiązania zostały opracowane i wdrożone przez zespół specjalistów i naukowców, powołany przez firmę DMDmodular p.s.a. (lidera konsorcjum) we współpracy z Politechniką Krakowską. 

Stworzyliśmy obiekt, w którym zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań. Dzięki temu budynek pozwala na oszczędną budowę i charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, wysokim komfortem użytkowania, a zastosowana technologia modułowa 3D pozwala na realizację w pełni wykończonego i wyposażonego obiektu w zaledwie cztery miesiące 

– podsumowuje Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes zarządu spółki DMDmodular p.s.a., lidera konsorcjum DMD-M (Dostępny Moduł Mieszkalny), które opracowało budynek.

Prezes DMDmodular podkreśla, że wyprodukowane w fabryce moduły pozwalają na dostarczanie gotowych budynków, bez potrzeby stosowania uciążliwych dla środowiska i otoczenia prac budowlanych, charakterystycznych dla tradycyjnych metod wznoszenia obiektów. Gotowe moduły dostarczane są na miejsce transportem drogowym, a następnie konfigurowane w ostateczną formę budynku. Mieszkańcy otrzymują w pełni wykończone i wyposażone mieszkania.

Modelowe rozwiązanie dla samorządów

Budynek w Mysłowicach jest efektem realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Jego celem było opracowanie ekologicznych technologii budowy szybkich w realizacji i tanich w utrzymaniu obiektów mieszkalnych. Dzięki programowi mają powstać modelowe rozwiązania, które pomogą rozwiązać problemy mieszkaniowe, a także sprostają wymaganiom ochrony środowiska – wspierając w ten sposób realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z nich jest właśnie budynek w Mysłowicach.

Nowoczesny budynek w formie modułowej jest dla nas technologicznym skokiem w przyszłość. Pozwoli on nam przeprowadzić rewitalizację społeczną w dzielnicy. Chcemy, żeby stał się też impulsem do rozwoju nowoczesnych technologii w budownictwie komunalnym 

– powiedział Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

Ekologiczne rozwiązania

Budynek będzie wyposażony w rozwiązania mające na celu racjonalne gospodarowanie energią i wodą. Znajdują się w nim m.in.: innowacyjne centrale wentylacyjne ze sprawnością odzysku ciepła na poziomie 95%, system ogrzewania i chłodzenia sufitowego, magazyn energii cieplnej, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, które pokryją większość dachu i południowej elewacji budynku. Zaprojektowano zbiornik ścieków szarych z odzyskiem energii cieplnej oraz system gromadzenia wody opadowej z dachu, która zostanie wykorzystana do nawadniania terenów zielonych w sąsiedztwie budynku. Wszystkie te elementy będą powiązane z autorskim systemem BMS, służącym do zarządzania budynkiem.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, które zakłada prace badawczo-rozwojowe, gotowy budynek będzie poddawany testom i badaniom mającym na celu weryfikację systemów zarządzania energią oraz zużycia wody. Projektanci budynku nie mają wątpliwości, że to rozwiązanie jest gotowym modelem do wykorzystania w różnych lokalizacjach w Polsce i pozwala na podniesienie standardu dotychczas funkcjonującego w zasobie budynków socjalnych.  

Demonstrator technologii

Oszczędne, ekologiczne budynki mają realizować trzy podstawowe funkcje: społeczną, senioralną i jednorodzinną. Dla każdego z nich zespoły naukowców, inżynierów i architektów opracowały autorskie technologie projektowe i wykonawcze. Budynek senioralny został zlokalizowany w Rumi, budynek jednorodzinny we Włocławku, natomiast budynek w Mysłowicach jest obiektem funkcji społecznej. Każde z tych trzech miast stało się partnerem strategicznym przedsięwzięcia, który udostępnił nieruchomość pod budowę w pełni funkcjonalnego demonstratora technologii. Po zakończeniu prac miasto stanie się właścicielem budynku, który służył będzie mieszkańcom.

Przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Inteligentny Rozwój. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Fot. DMD Modular p.s.a.