Ściany działowe to niekonstrukcyjne ściany wewnętrzne, których podstawowym zadaniem jest funkcjonalne wydzielenie pomieszczeń w obrębie jednego lokalu. Są elementami niekonstrukcyjnymi, więc nie biorą i nie powinny brać udziału w przenoszeniu obciążeń w budynku. Pomimo tego, że nie pełnią funkcji konstrukcyjnej, wymaga się od nich, aby spełniały wiele kryteriów np. bezpieczeństwa użytkowania, izolacyjności akustycznej, czasami odpowiedniej odporności ogniowej a nawet izolacyjności cieplnej