1. Import kosztorysów zapisanych w formacie PDF

 

Moduł importujący przedmiary/obmiary z plików PDF zadebiutował w Normie 4.33 i od razu wzbudził duże zainteresowanie użytkowników programu. Przedstawiając możliwości importera obiecaliśmy, że jego funkcjonalność, w miarę upływu czasu, zostanie zwiększona. Tak się właśnie stało - wersja 4.37, oprócz przedmiarów potrafi odczytywać z plików PDF kosztorysy wygenerowane przez programy Norma i Zuzia.

 

Procedura importu danych wygląda następująco:

 

Z górnego menu wybieramy kolejno opcje: Plik i Otwórz. Następnie z listy "Pliki typu" wybieramy pozycję "Import z pliku PDF" i wskazujemy dokument PDF z kosztorysem (przypominam, że moduł PDF nie odczytuje danych z zeskanowanych wydruków papierowych).

 

 

Przy wczytywaniu pliku PDF może pojawić się okno "Przypisanie nierozpoznanych kolumn z dokumentu PDF", w którym należy sprawdzić i ewentualnie poprawić powiązanie kolumn. W większości przypadków rozpoznanie odbywa się automatycznie i nie wymaga ingerencji użytkownika.

 

 

 Wybranie przycisku "OK" spowoduje wczytanie kosztorysu.

 

 

Przy imporcie może również pojawić się okno "Typ dokumentu". Dzieje się to w następujących sytuacjach:

 

  • gdy wczytywany dokument zawiera kilka typów wydruków (np. przedmiar i kosztorys)

 

 

  • gdy importer nie rozpozna zawartości pliku

 

 

W drugiej sytuacji należy sprawdzić rodzaj wczytywanego kosztorysu w przeglądarce plików PDF, np. Adobe Reader i wybrać właściwy typ dokumentu.
 
Po zakończeniu importu należy sprawdzić zawartość wczytanego dokumentu, ponieważ w niektórych przypadkach importer może pominąć lub nieprawidłowo zinterpretować jakieś dane. Proszę pamiętać o tym, że wydruki programów kosztorysowych są sformatowane na tyle sposobów, że bardzo trudno jest je bezbłędnie odczytać.

 

2. Zmiana nazwy kolumny „Podstawa” na „Kod pozycji” w przedmiarze/obmiarze

 

Nasi użytkownicy zadają nam często pytanie:
 
Czy w przedmiarze/obmiarze można zmienić nagłówek kolumny z "Podstawa" na "Kod pozycji"?
 

Dotychczas opisy kolumn można było modyfikować wyłącznie na wydrukach (w samym programie tytuły kolumn w poszczególnych widokach były niezmienne). Pisaliśmy już o tym w BzG 1/2005, w artykule "Zmiany tytułów rubryk na wydrukach programu Norma PRO".

W Normie 4.37, w oknie "Opcje kosztorysu" umożliwiliśmy zmianę opisu kolumny "Podstawa" na "Kod pozycji" (zmiana dotyczy tylko widoku "Przedmiar/Obmiar").

 

 

Zmiany będą widoczne również na wydruku "Przedmiaru/Obmiaru" (rysunek poniżej).

 

 

3. Domyślne opcje prezentacji kosztorysu

 

Jeden z użytkowników naszego forum (http://forum.ath.pl) zgłosił następujący problem:

 

W opcjach "wyświetlania kosztorysu -> kolory ekranu" ustawiłem sobie inne kolory wyświetlania niż standardowe. Wszędzie zmieniłem kolor tekstu na biały (w powiązaniu z ciemnymi kolorami tła). Niestety, przy wprowadzaniu bądź modyfikacji opisu konkretnej pozycji tekst sam zamienia się na czarny, co przy ustawionych ciemnych tłach uniemożliwia bieżące odczytywanie tego co się pisze.

 

Wprowadziliśmy zmiany ustawień kolorów zgodnie z opisem powyżej i uzyskaliśmy efekt opisany przez użytkownika - w trakcie edycji opisu pozycji bezpośrednio w widoku kosztorysu, tekstu nie było widać (rysunek poniżej).

 

 

W Normie 4.37 nie będzie już problemów z edycją opisów, a to dlatego, że program automatycznie ustawia bardziej kontrastowe tła pod tekstem (efekt zmian widać na rysunku poniżej).

 

 

Na prośbę tego samego klienta został dodany przycisk "Domyślne programu" w "Opcjach wyświetlania kosztorysu", na zakładce "Kolory ekranu". Nowa opcja pozwoli szybko przywrócić początkowe ustawienia w Normie PRO i STANDARD po nieudanych próbach zmian kolorystyki.

 

 

Przy okazji, zachęcam do korzystania z forum Athenasoft. Jak widać warto, bo spełniamy nawet indywidualne życzenia naszych klientów.

 

4. Nowe możliwości przywracania RMS-ów z katalogów

 

Do tej pory w Normie były dwa polecenia w menu RMS pozwalające przywracać nakłady z bazy katalogów. Jedno dotyczyło, wszystkich RMS-ów - "Przywróć RMS-y z kataloguWszystkie", drugie robocizny - "Przywróć robociznę z katalogów". W wersji 4.37 pojawiły się dwa nowe polecenia, pozwalające przywracać tylko materiały lub sprzęty:

 

  • Przywróć RMS-y z katalogu → Wszystkie materiały
  • Przywróć RMS-y z katalogu → Wszystkie sprzęty

 

 

Pomysł na dodanie takich poleceń pojawił się po rozmowie z jednym z użytkowników Normy, który posiadał kosztorys z samymi materiałami. Chodziło o przywrócenie robocizny i sprzętu, ale w taki sposób, żeby materiały pozostały bez zmian. W poprzedniej wersji można było to wykonać za pomocą mechanizmu przywracania wszystkich RMS i rejestracji zmian. Ta metoda jednak nie sprawdza się przy dużych kosztorysach, ponieważ łatwo o pomyłkę.