W branży budowlanej podstawą do rozstrzygania należności dla wykonawcy robót budowlanych najczęściej jest kosztorys ofertowy. W trakcie trwania procesu inwestycyjnego nierzadko ulega on wielu zmianom, co jest spowodowane m.in.: 

  • zwiększeniem lub zmniejszeniem zakresu zamówienia,
  • błędami w dokumentacji przetargowej,
  • zmianą technologii wykonania,
  • koniecznością przeprowadzenia robót naprawczych.

Każda zmiana kalkulacji wymaga szczegółowej weryfikacji. Poniżej przedstawiam błędy w kosztorysach na roboty budowlane z branży konstrukcyjnej, z którymi najczęściej się spotykam.