Czym jest etykieta energetyczna?

Elementy oświetlenia muszą posiadać specjalną etykietę informacyjną. Dzięki temu można porównać energooszczędność produktów oświetleniowych, którą opisują klasy. Do tej pory producenci umieszczali na żarówkach i innych produktach oświetleniowych etykiety, które posiadały klasy od A++ (najbardziej energooszczędne) do E (najmniej energooszczędne).

Nowe etykiety energetyczne źródeł światła

Nowa skala jest bardziej rygorystyczna i skonstruowana tak, aby na początku tylko nieliczne produkty były w stanie otrzymać oznaczenia „A” i „B”, pozostawiając możliwość stopniowego wprowadzania na rynek coraz większej liczby energooszczędnych produktów. Najbardziej energooszczędne produkty znajdujące się obecnie na rynku będą teraz oznaczane zazwyczaj jako „C” lub „D”. Nowe etykiety nie będą zawierać plusów, siedmiopunktowa skala zaczynać się będzie od „A”, a kończyć na „G”.

Na etykietach znajdzie się szereg nowych elementów, w tym kod QR odsyłający do ogólnounijnej bazy danych, w której konsumenci będą mogli znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat produktu.

Nowy system oznaczeń ma być motywacją dla producentów do poszukiwania najbardziej ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Należy jednak pamiętać o tym, że dotychczasowe produkty nie zmieniają swojej wydajności, są tak samo przyjazne dla środowiska, ale z nowymi kolorami i klasą energetyczną. 

nowe etykiety energetyczne Fot. MKiŚ

Co zmieni się w wyglądzie etykiet energetycznych - porównanie

Prawo, a nowe etykiety energetyczne

Nowe wymogi dotyczące etykietowania energetycznego dla źródeł światła obowiązują od 1 września 2021 r.

Aby producenci mieli możliwość sprzedaży istniejących produktów, przepisy przewidują 18-miesięczny okres, w ciągu którego punkty detaliczne mogą sprzedawać produkty ze starą etykietą. Natomiast w przypadku sprzedaży przez internet, aktualizacja wyświetlanych etykiet musi nastąpić w ciągu 14 dni roboczych.

Warunki etykietowania dla źródeł światła zostały sprecyzowane w uzupełniającym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012, które zostało znowelizowane rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenia delegowane (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 i (UE) 2019/2018.

Wymogi Ekoprojektu dla źródeł światła

Od 1.09.2021r. zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące funkcjonalności źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego (rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r.).

Jedną z głównych zmian jest obowiązek rejestracji źródła światła w bazie EPREL (ang. European Registry for Energy Labelling). Umieszcza się w niej kartę informacyjną produktu oraz dokumentacje techniczną. Organy Rynku Nadzoru poprzez badanie produktów z rynku i konfrontację uzyskanych parametrów z dokumentacją zawartą w bazie EPREL będą nadzorować poprawność wprowadzanych danych. Zmianie ulegają również parametry funkcjonalności źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego. Produkty, które nie spełnią parametrów funkcjonalności nie będą mogły wejść na rynek. W przypadku nie stosowania się do nowych przepisów przewidziane są wysokie sankcje.

W odniesieniu do źródeł światła o szczególnych cechach technicznych przeznaczonych do szczególnych zastosowań, w tym związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, a także w odniesieniu do tych, dla których nie są dostępne lub opłacalne alternatywne rozwiązania oferujące wyższą efektywność energetyczną, przewidziane zostały wyłączenia z wymogów określonych w rozporządzeniu.

Źródło informacji: EuroPAP News