1. Wyszukiwanie wg nazw podobnych

 

W Normie PRO i STANDARD w wersji 4.32 został rozbudowany algorytm wyszukiwania pozycji wg nazw „podobnych”, który jest dostępny w oknie Wyszukiwanie tekstu w opisach wywoływanym ikoną lornetki . Wprowadzono możliwość użycia znaku „+” jako specjalnego separatora pomiędzy słowami.

Po wpisaniu tekstu „roboty pomiar tras drogi” przy domyślnych ustawieniach (opcja Dokładnie tekst) program nie wyświetli żadnego rekordu, ponieważ nie ma pozycji z dokładnie takim samym opisem.

 

 

Po zaznaczeniu opcji Podobne teksty wyszukiwarka w naszym przypadku znajdzie ok. 2500 pozycji, z czego tylko 2 pierwsze będą zawierały wszystkie szukane słowa.

 

 

Po wciśnięciu przycisku Szukaj ukaże się nam pełna lista pozycji.

 

 

Natomiast dzięki użyciu jako separatora między słowami znaku specjalnego „+” zamiast spacji, wyświetlą się tylko nazwy zawierające wszystkie podane słowa.

 

 

Lista pozycji po wciśnięciu przycisku Szukaj wygląda następująco:

 

 

Opis "robot+pomiar tras drogi" oznacza, że pokazane będą nazwy zawierające „roboty” i „pomiar”. Pozostałe słowa służą wyłącznie do sortowania. Pierwsze słowo będzie zawsze najważniejsze, a dalsze mniej ważne.

 

2. Wyszukiwanie wg nazw RMS-ów w pozycji

 

A. Do okna Wyszukiwanie tekstu w opisach dodano również możliwość znalezienia pozycji w katalogach wg nazw RMS-ów (lub ich fragmentów) przez zaznaczenie opcji W nazwach nakładów.

 

 

Po użyciu przycisku Szukaj pojawi się w oknie Znalezione elementy katalogów lista pozycji z szukanym RMS-em w dodanej kolumnie Nakład.

 

 

Gdy zaznaczony jest przycisk nakłady to używane są nazwy nakładów, w przeciwnym razie - opisy pozycji.
Listę znalezionych pozycji można ograniczyć przyciskiem „Wybierz” w naszym przypadku do czterech, po wpisaniu opisu „superflex” i zaznaczeniu opcji „nakłady”.

 

 

B. Przy wyszukiwaniu dostępny jest również przycisk "Kartoteka RMS”.

 

 

Po jego wciśnięciu pokazywana jest zawartość kartoteki, z której można wybrać nazwę szukanego nakładu.

 

 

Przycisk „Wybierz”, automatycznie zamknie okno „Kartoteki RMS” i przeniesie wybraną nazwę do okna wyszukiwania.

 

 

Użycie przycisku „Szukaj” pozwoli wyświetlić wszystkie znalezione pozycje.