W Normie, do wersji 4.27 włącznie, użytkownik mógł włączać i wyłączać drukowanie danych właściciela licencji na formularzu kosztorysu. Gdy w dialogu Układ strony wywoływanym w oknie Drukuj, na zakładce Format strony zaznaczył hasło Drukuj dane licencji użytkownika programu,

 

 

Rys. 1. Zaznaczona opcja druku danych właściciela

 

to na wydruku, u dołu strony pojawiała się nazwa programu, numer wersji, nazwa właściciela i numer licencji.

 

 

Rys. 2. Wydruk kosztorysu z uwidocznionymi danymi właściciela programu

 

Począwszy od wersji 4.28 niezaznaczenie hasła druku danych spowoduje jedynie wyłączenie druku nazwy właściciela programu. Nazwa programu, wersja i numer licencji drukowane są zawsze.

 

 

Rys. 3. Dół wydruku kosztorysu z numerem licencji

 

Niektórzy z Państwa zadają nam pytanie, dlaczego wprowadziliśmy taką zmianę. Odpowiedź jest prosta – numer licencji jest identyfikatorem, który pozwala nam, jako producentowi, kontrolować legalność oprogramowania. Przykro nam bowiem to stwierdzić, ale zdarza się, że niektórzy użytkownicy pracują na wersjach „pirackich”. Najbardziej rozpowszechniona wersja piracka ma „numer seryjny” 37337. W tym miejscu zwracamy się z prośbą do Państwa o przekazywanie nam informacji ilekroć w swej działalności zawodowej natrafią Państwo na kosztorys wykonany w tej wersji. Zdarzało się już, że nawet szacowne instytucje publikowały (w danych do przetargu) Przedmiar Robót wykonany „piracką wersją”.
Wiemy jednak, że istnieją sytuacje, gdy użytkownik chciałby utajnić dane autora kosztorysu. Nie naszą jest sprawą wnikać w powody, dla których chce to zrobić, bo oczywiście o nieuczciwość naszych użytkowników nie podejrzewamy. Co wobec tego można zrobić, poza instalacją starszej wersji? Otóż metoda jest bardzo prosta. Wystarczy kosztorys wydrukować do pliku HTML. Taki wydruk nie zawiera danych użytkownika.

 

 

Rys. 4. Kosztorys wydrukowany do pliku w formacie HTML

 

Bardzo prosimy tych z Państwa, którzy uważają brak możliwości ukrycia danych o numerze licencji na wydruku kosztorysu za istotną niedogodność, aby przekazywali nam informacje na adres redakcji Buduj z Głową. Spróbujemy rozwiązać ten problem z obopólnym zadowoleniem.