Pytanie do redakcji: 

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego, pojawił się problem rozliczenia kosztów zakupu. Dlaczego Kz skupiają się w 100% na kosztach dostaw? Gdzie są rozliczane prace związane z przygotowaniem zakupu przez biuro logistyki? Chodzi o nakład pracy związany z przeprowadzeniem akcji ofertowej, wyłonienie dostawcy materiału, skierowanie zamówienia. Koszty, jakie ponosimy w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji ofertowej są często wyższe, niż stanowi procent Kz od danych zakupów. 

Według standardów przyjętych w kosztorysowaniu robót budowlanych koszty zakupu materiałów są ponoszone przez wykonawcę na sprowadzenie materiałów od dostawcy do magazynu na placu budowy. Na koszty zakupu składają się więc koszty przewozów (transportu zewnętrznego) stanowiące ponad 90% łącznych kosztów zakupów oraz koszty pozostałe. Do kosztów przewozów zalicza się opłaty za usługi transportowe spedytorów łącznie z kosztami składowania, koszty przewozów realizowanych przez wykonawcę, jak też załadunków i wyładunków. Koszty pozostałe to ubezpieczenia majątkowe, opłaty za badania, analizy i ekspertyzy, koszty zużytych opakowań.