Osuszanie to tylko jeden z etapów prac naprawczych, ale bardzo istotny. Nasiąkliwość zanurzonego w wodzie muru z cegły wynosi dwadzieścia kilka procent (wilgotność suchego muru nie przekracza zazwyczaj 3–5%), oznacza to, że w 1 m³ muru może znajdować się nawet 250 litrów wody. Próba pozostawienia takiego "status quo" może mieć przykre konsekwencje.

Przyczyn zawilgocenia może być kilka. Wymienić tu można m.in. napływ wód na skutek ukształtowania terenu, zalewanie przez wody opadowe czy kondensację wilgoci. Jedną z najczęściej występujących przyczyn zawilgocenia jest także podciąganie kapilarne (fot. 1, 2, 3).

Istotą zawilgocenia kapilarnego jest wnikanie cząsteczek wody w pory i kapilary porowatych materiałów budowlanych takich jak np. cegła, bloczek betonowy, czy