Kilka lat temu rozpoczęła się elektronizacja zamówień publicznych. Dziś elektroniczna komunikacja obowiązuje już praktycznie we wszystkich postępowaniach organizowanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. To spowodowało, że uczestnicy tego rynku muszą oswajać się z nowymi narzędziami. Wśród nich są podpisy elektroniczne. Wykonawcom są one niezbędne do składania ofert. Po stronie zamawiających konieczne nie są, choć mogą niekiedy ułatwić postępowanie – jednak tak czy owak wiedza na ich temat jest przydatna, choćby po to, aby zbadać oferty wykonawców.

Trzy rodzaje podpisów elektronicznych

Ustawodawca dopuścił do stosowania trzy rodzaje podpisów elektronicznych: kwalifikowane, zaufane i osobiste. Nie zawsze jednak wykonawca może użyć każdego z nich – w przypadku składania ofert i innych dokumentów zastosowanie określonego rodzaju podpisu jest uzależnione od wartości postępowania ustalonej przez zamawiającego (wynika to z art. 63 ustawy Pzp):

  • w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w grę wchodzą tylko podpisy kwalifikowane (wartość progów unijnych różni się w zależności od rodzaju postępowania i rodzaju zamawiającego i na dodatek zmienia się co dwa lata, ale łatwym wyznacznikiem pozwalającym na