To jedna z najcieplejszych technologii na rynku. W prefabrykowanych ścianach szkieletowych drewno stanowi tylko 10–15% budulca, większość to materiał izolacyjny, dlatego ich współczynnik przenikania ciepła może być lepszy niż w przypadku murowanej ściany dwuwarstwowej. Ponadto, ze względu na brak procesów mokrych przy wznoszeniu drewnianych konstrukcji modułowych, wykorzystuje nawet 70% mniej wody niż budownictwo tradycyjne. Budowanie z prefabrykatów minimalizuje też ilość strat z produkcji i odpadów powstających na miejscu budowy oraz ogranicza ich wpływ na otoczenie.

Wszystkie elementy w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego są wykonywane zgodnie z projektem budowlanym, często przygotowanym za pomocą oprogramowania przystosowanego do współpracy z centrami obróbczymi CNC, wytwarzającymi poszczególne prefabrykaty. Wykonuje się je z wykorzystaniem dobrej jakości drewna suchego o wilgotności 12–18%, klasyfikowanego zgodnie z normą PN-EN 338:2016-06 „Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości” oraz PN-EN 336:2013-12 „Drewno konstrukcyjne. Wymiary, dopuszczalne odchyłki”. Jest ono pozbawione wad typowych dla klasycznego drewna, jak wszelkie krzywizny, zwichrowania, różnice wymiarowe przekroju.