Budownictwo jest tą branżą, która podlega ograniczeniom związanym z warunkami atmosferycznymi, ponieważ wpływają one na możliwość prowadzenia robót. Największe utrudnienia występują w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, kiedy temperatury spadają poniżej zera. Chociaż ostatnimi laty, łagodne zimy przyzwyczaiły wykonawców i inwestorów do prowadzenia robót w tym czasie, to jednak trzeba przyjąć, że niesprzyjające warunki są normą. Ograniczenia dotyczą w zasadzie większości robót, niezależnie od technologii. Nie tylko w budownictwie tradycyjnym występują roboty, których wykonanie jest utrudnione lub uniemożliwione w niskiej temperaturze. Dlatego ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu robót.

Warunki pogodowe a roboty budowlane

Zazwyczaj większość wyrobów budowlanych, które do przygotowania potrzebują wody lub ją zawierają (np. zaprawy murarskie, zaprawy tynkarskie, kleje, wylewki, tynki, gładzie, hydroizolacje, grunty, farby itp.), a w trakcie robót wiążą, spajają, kleją, wysychają, wymagają temperatury roboczej od +5oC do +25oC. W takim zakresie następują wszystkie procesy potrzebne, by produkty uzyskały swoje deklarowane właściwości użytkowe. Zastosowanie materiałów w innych temperaturach sprawia, że procesy wiązania, schnięcia, uzyskiwania odpowiedniej wytrzymałości itp. mogą być zaburzone lub wręcz przerwane. Wówczas cała praca i użyte materiały mogą iść na marne. Może się okazać, że roboty trzeba wykonać na nowo, a to, co pogoda zepsuła usunąć, rozebrać i zutylizować. Nie dość, że poniesiono środki na wykonanie tych robót, to jeszcze dochodzą koszty rozebrania i demontażu oraz ponownego wykonania robót.

Roboty budowlane bardziej lub mniej podatne na niskie temperatury

W okresie późnojesiennym, zimowym lub wczesnowiosennym prowadzone są właściwie wszystkiego rodzaju roboty budowlane. Niektórzy inwestorzy zaczynają budowę, niektórzy ją kontynuują, a jeszcze inni zmierzają w tym czasie do końca. Prześledźmy jakie mogą być ogólne ograniczenia i zagrożenia przy prowadzeniu robót na różnych etapach inwestycji.

Ryzykowne decyzje
Dosyć często decyzja o prowadzeniu robót w warunkach odbiegających od zalecanych przez producenta technologii, podejmowana jest bezpośrednio przez inwestora albo przez wykonawcę bez konsultacji z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego (jeśli jest ustanowiony). W takich przypadkach całkowita odpowiedzialność za wykonane roboty ponosi osoba, która zadecydowała o podjęciu ryzyka.