W powszechnym przekonaniu, popartym danymi GUS, mamy w Polsce dekoniunkturę w budownictwie. Świadczy o tym znaczne spowolnienie wzrostu produkcji budowlanej[1], zwolnienia pracowników oraz spadające wskaźniki oceny koniunktury przez przedsiębiorców. Zjawiska te potwierdzają bankructwa firm, nawet dużych o dobrej renomie.
Równocześnie, obserwując rynek inwestycyjno-budowlany, trudno nie dostrzec licznie powstających nowych obiektów w całym kraju i to w różnych rodzajach budownictwa, zwłaszcza komercyjnego: biur, obiektów magazynowych, handlowych, hoteli, a także developerskiego budownictwa mieszkaniowego. Niebagatelny udział w działalności budowlanej mają obiekty (wprawdzie część z nich z opóźnionym czasem realizacji) komunikacyjne – autostrady, mosty, obwodnice, remontowane drogi. Ponadto linie kolejowe, dworce, bardzo kosztowna druga linia metra w Warszawie. Znaczny wkład wnosi także budownictwo komunalne rozproszone, ale w sumie dysponujące znacznymi środkami inwestycyjnymi. Pomimo narzekań na ograniczone środki na takie sektory jak kultura, sport, nauka, służba zdrowia itp., również i tutaj powstaje wiele nowych obiektów: muzea, teatry, szpitale, budynki służące edukacji, obiekty sportowe. I wreszcie rozwijające się indywidualne budownictwo mieszkaniowe na obrzeżach aglomeracji miejskich, w małych miastach i na wsi.

 

Ocena regresu sektora budownictwa i przytoczone wyżej przykłady pojawiających się nowych obiektów nie „kryje” manipulacji.
Po pierwsze działa tu efekt „statystyczny”. Porównujemy realizacje roku 2012 (zwłaszcza słabnącej drugiej połowy) z wyjątkowym nasileniem inwestycyjnym poprzednich 2 lat związanym z EURO 2012, kiedy przy wielkim wsparciu środkami unijnymi budowano kosztowne stadiony oraz bardzo drogie budownictwo infrastrukturalne: autostrady, drogi szybkiego ruchu, modernizacja kolejnictwa, budowa lub modernizacja obiektów hotelowych itp.
Po drugie w 2012 r. ugruntowała się szczególna struktura rodzajowa budownictwa odmienna niż w latach poprzednich. Wzrósł udział kosztownych obiektów infrastrukturalnych (autostrady, koleje, metro, poszukiwanie gazu z łupków, energetyka, gazoport) przy malejącym udziale budownictwa developerskiego, mieszkaniowego i komercyjnego wspieranego uprzednio obficie przyznawanymi kredytami bankowymi.
Obydwa przytoczone zjawiska tworzą przekonanie o regresie, który nie jest tak głęboki jak mogłoby się wydawać. Aby wnieść nieco optymizmu i w sposób rzeczowy udowodnić, że w budownictwie nic szczególnie złego się nie dzieje – Redakcja „Buduj z Głową” proponuje swoim prenumeratorom cykliczną prezentację sytuacji na rynku budowlanym w postaci skróconego przeglądu nowopowstających i kontynuowanych obiektów, a także przygotowanych bądź planowanych inwestycji popartych przyznanymi lub obiecanymi przez władze lokalne pozwoleniami na budowę.
Korzystać będziemy z informacji zamieszczanych w codziennej prasie i w czasopismach branżowych, zwłaszcza rejestrującym nowe budownictwo miesięczniku „Eurobuild CEE”. Aby uniknąć posądzenia o kryptoreklamę nie będziemy podawać nazw wykonawców, a ewentualnie (nie zawsze) nazw inwestorów. Dane dotyczące poszczególnych obiektów będą lakoniczne, sprowadzające się do wskazania lokalizacji obiektu, jego rodzaju i informacji określającej jego wielkość (np. liczba mieszkań, powierzchnia, wysokość itp.) a także stopień zaawansowania lub przygotowania do budowy, spodziewany termin oddania obiektu do użytku. Jeśli będziemy dysponować takimi danymi podamy także szacunkowy koszt budowy obiektu i jego szczególne cechy (jak – nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne lub architektoniczne, niską energochłonność, ciekawe wyposażenie itp.).
Jeśli taka forma prezentacji rynku budowlanego wzbudzi zainteresowanie Czytelników, cykl może być kontynuowany w kolejnych edycjach „Buduj z Głową”.
Oto wybrane przykłady realizowanych inwestycji.

 

Na terenach byłych Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich powstanie wielofunkcyjny kompleks Business Park. Inwestycja zajmuje działkę 4 ha, szacowany koszt obiektu – 200 mln zł. W pierwszym etapie oddanych zostanie do użytku 8 tys. m² biur i trzygwiazdkowy hotel, który pomieści 122 pokoje. W dalszej kolejności wybudowane będą 4 obiekty biurowe o powierzchni około 27 tys. m² oraz trzy budynki mieszkalne liczące 248 mieszkań. Trwają starania inwestora o uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja pierwszego etapu inwestycji potrwa około 20 miesięcy. Obiekt docelowo dysponować będzie około 1000 miejsc parkingowych, w tym 750 w garażu podziemnym.

 

Na ukończeniu jest budowa pierwszego budynku biurowego w kompleksie Piastów Office Center w Szczecinie. Kolejne dwa budynki będą oddane do użytku w połowie 2013 roku. Łączna powierzchnia biurowa wyniesie 21 tys. m². Według aktualnego szacunku koszt całej inwestycji sięgnie około 30 mln euro.

 

W Czechowicach-Dziedzicach na terenie zlikwidowanej Śląskiej Fabryki Kabli powstanie centrum handlowe Stara Kablownia. Koszt inwestycji szacowany jest na około 130 mln zł. Nowy obiekt składający się z części rekreacyjnej i handlowo-usługowej posiadać będzie powierzchnię około 12 tys. m².

 

Kalisz wzbogaci się o nowy duży obiekt handlowy – Galerię Amber o powierzchni handlowej ponad 30 tys. m². Inwestor – spółka Echo Investment przewiduje oddanie galerii do użytku w końcu 2013 roku.

 

W centrum stolicy przy pl. Małachowskiego i ul. Mazowieckiej nastąpi rozbudowa budynków biurowych. W powiększonym obiekcie poza istniejącą powierzchnią biurową liczącą 5 tys. m² uzyska się dodatkowo 7,6 tys. m² nowych biur oraz 1,5 tys. m² powierzchni handlowej. Rewitalizacji i modernizacji podlegać będzie także zlokalizowany przy ul. Świętokrzyskiej zabytkowy budynek 4-piętrowy. W końcu 2013 roku powstanie dzięki temu około 3 tys. m² nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej.

 

W podwarszawskiej miejscowości Góraszka przy szosie lubelskiej planuje się budowę obiektu o powierzchni handlowej około 2 tys. m². Obiekt będzie zlokalizowany na działce o powierzchni 7 tys. m². Rozpoczęcie inwestycji przewidziano w początkach 2013 roku.

 

Jeden z największych obiektów handlowych Warszawy Galeria Mokotów będzie rozbudowywany o kolejny budynek u zbiegu ulic Uniechowskiego i Wołoskiej. Dzięki temu powierzchnia najmu wzrośnie o 5 tys. m². Przebudowany i powiększony będzie o 1500 m² cały sektor restauracyjny, a w związku z tym nastąpi wzrost liczby restauracji z 11 do 19. Nowa koncepcja architektoniczna przewiduje unowocześnienie wejścia do Galerii, zainstalowanie nowych wind i modernizację elewacji.

 

Kosztem blisko 2 mld zł powstaje w Łodzi nowy podziemny dworzec kolejowo-autobusowy. Zastąpi on wyburzony stary Dworzec Fabryczny. Obiekt będzie zagłębiony do 16 m poniżej poziomu ulic, skąd na dworzec prowadzić będą 2 szerokie wejścia. Jak podaje prasa, powierzchnia podziemnego dworca porównywana jest do 3 boisk piłkarskich. Z okolicznymi ulicami połączą dworzec 2 tunele. Planowane oddanie inwestycji do użytku to koniec 2014 roku.

 

W Toruniu rozpoczęto budowę mostu drogowego nad Wisłą. Istniejący jest bardzo przeciążony i nie może już płynnie obsługiwać narastającego ruchu samochodowego. Jak obliczono, obecnie przez most przejeżdża około 40 tys. samochodów na dobę. Nowy obiekt będzie miał oryginalną konstrukcję składającą się z 2 stalowych łuków o długości po 270 m i 50 m wysokości podpartych na fundamentach usytuowanych na sztucznej wyspie w nurcie rzeki. Inwestor przewiduje oddanie nowego mostu do użytku jeszcze w bieżącym roku. Koszt obiektu szacowany jest na 750 mln zł.

 

Największą w Polsce halę sportowo-rozrywkową buduje się w podkrakowskich Czyżynach. Koszt obiektu sięgać będzie około 400 mln zł, a jego oddanie do użytku przewidziano na koniec 2013. Hala przeznaczona jest na zawody sportowe, głównie lekkoatletyczne, ale także na koncerty. Widownia pomieści około 15 tys. widzów, ale dzięki ekranom LED umieszczonym na elewacji hali obserwować imprezy będzie mogło dalszych 10 tys. widzów.

 

CITY ZEN – taka będzie nazwa nowego osiedla mieszkaniowego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego. Osiedle jest budowane etapowo. Poza już ukończonymi budynkami na początku bieżącego roku rozpocznie się wznoszenie kolejnego budynku (100 mieszkań) a docelowo dalszych 2 budynków ze 150 mieszkaniami.

 

W Łodzi przy ul. Kopernika postępuje budowa kompleksu mieszkaniowego TOBACO PARK składającego się z 6 budynków. Cztery z nich zlokalizowano w rewitalizowanych obiektach nieczynnej fabryki wyrobów tytoniowych – stąd nazwa osiedla. Łączna liczba nowopowstających mieszkań wyniesie 500 lokali. Jeden z budynków jest już zasiedlony. W ramach TOBACO PARK powstanie także trzygwiazdkowy hotel ze 114 pokojami, kilkoma salami konferencyjnymi i częścią gastronomiczną.

 

Duże osiedle mieszkaniowe zostanie oddane do użytku w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej i nosić będzie nazwę PARK OSTROBRAMSKA. Docelowo pomieści 1600 mieszkań. Pierwszy etap budowy zakończy się na przełomie 2013/2014 kiedy to oddane będzie do zasiedlenia 300 lokali. Projekt przewiduje liczne ekologiczne rozwiązania m.in. wykorzystywanie wody deszczowej.

 

 

 

 

[1] przyp. red. – „... Mimo słabnącej koniunktury ... w Polsce nie zanotowano ujemnego tempa PKB i Polska znajduje się wśród krajów UE o najwyższych wskaźnikach wzrostu...” – „Budowlany rynek pracy” prof. dr Zofia Bolkowska