Kolejna informacja o ruchu cen w budownictwie dotyczy okresu od II kwartału 2008 do II kwartału 2009 r. Prezentowane dane, wynikające z analizy i porównań dokonanych na przykładzie wybranych jedenastu obiektów modelowych, przedstawiam w ujęciu procentowym. W pierwszej kolumnie zamieszczam ceny jednostki umownej obiektu i wyróżnionych w nim zakresów robót odnotowane w II kwartale 2008 r., co umożliwi Czytelnikom określenie wzrostu cen w dowolnych przedziałach czasowych ostatnich 12 miesięcy.

Jak zwykle, wskaźniki procentowe odnoszą się każdorazowo do poprzedniego kwartału, w którym cenę traktuję jako 100%. Aby więc wyznaczyć wskaźnik wzrostu cen dla okresów dłuższych niż jeden kwartał, wystarczy przemnożyć przez siebie wskaźniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, pamiętając że są to wskaźniki procentowe.

Przykładowo – dla 24-rodzinnego budynku mieszkalnego wzniesionego w technologii tradycyjnej, od II kwartału 2008 r. począwszy, wskaźnik wzrostu cen w ciągu roku stanowić będzie iloczyn:

 

1,0245 x 1,0163 x 0,9954 x 1,0041 = 1,0407 tzn. 104,07 %,

 

natomiast cenę 1 m2 p.u. tego budynku w II kwartale 2009 oblicza się jako iloczyn:

 

2236,50 x 1,0407 = 2327,53 zł/m2 p.u.

 

 

Budynek mieszkalny 24-rodzinny w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 436 m2, powierzchnia użytkowa 1212 m2, kubatura 5892 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 4, liczba izb 72, podpiwniczenie całkowite.

 

 

 

Budynek mieszkalny 6-rodzinny w technologii szkieletowej stalowej

 

Powierzchnia zabudowy 199 m2, powierzchnia użytkowa 449 m2, kubatura 2263 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 3, liczba izb 24, podpiwniczenie całkowite.

 

 

 

Budynek mieszkalny 1-rodzinny w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 201 m2, powierzchnia użytkowa 214 m2, kubatura 940 m3, liczba kondygnacji 1 + poddasze użytkowe, liczba izb 8, podpiwniczenia brak.

 

 

 

Pawilon handlowy - osiedlowy w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 632 m2, powierzchnia użytkowa 495 m2, kubatura 3431 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 1, powierzchnia sprzedaży 236 m2, podpiwniczenia brak.

 

 

 

Garaż 10-boksowy w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 205 m2, powierzchnia użytkowa 173 m2, kubatura 740 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 1, podpiwniczenia brak.

 

 

 

Droga z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej

 

Powierzchnia 10.891 m2, długość 1,0 km.

 

 

 

Parking osiedlowy z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej

 

Powierzchnia 2.610 m2, długość 170 m, liczba stanowisk 36.

 

 

 

Przyłącze wodociągowe budynku wielorodzinnego, z PE

 

Długość przyłącza 10,0 m.

 

 

 

Przyłącze kanalizacji gospodarczej budynku wielorodzinnego, z rur PVC

 

Długość przyłącza 25,0 m.

 

 

 

Przyłącze c.o. do budynku,
z rur stalowych izolowanych matami z wełny mineralnej,
w kanale z elementów żelbetowych

 

Długość przyłącza 29,0 m.

 

 

 

Zewnętrzna sieć gazowa z przyłączami, z rur stalowych

 

Długość sieci 264,0 m, długość przyłącza 34,5 m.

 

 

 

Tablice opracowano na podstawie danych z kwartalników pt. „Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane", wydawanych przez „Orgbud-Serwis", ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, tel./fax (061) 866-57-39, 866-18-12.