Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji wzięło udział 531 realizacji, a do finału zakwalifikowało się 91 inwestycji nowych, zmodernizowanych, przebudowanych, wyremontowanych budynków z różnych województw z całej Polski. Wszystkich finalistów można obejrzeć na www.modernizacjaroku.org.pl.

Statuetka i tytuł „Modernizacja Roku”, „Budowa XXI w.” to niezwykle cenne wyróżnienia - od 27 lat walczą o nie inwestorzy, wykonawcy, autorzy projektów najlepszych inwestycji budowlanych w Polsce. Nagrody przyznaje jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministerstw, 13 marszałków województw, 11 politechnik, największych izb budowlanych i architektonicznych, inspektorzy Nadzoru Budowlananego. Głosowanie internetowe jest formą promocji i nie ma wpływu na merytoryczną ocenę jury oraz przyznanie nagród w konkursie.

Nagrody przyznane finalistom XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, 27 września 2023 r.

Laureaci i wyróżnienia: Modernizacja Roku 2022

Tytuł „Modernizacja Roku 2022 w kategorii „małe jest piękne”
za: Stara Pijalnia w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój
dla: Inwestora: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
       Wykonawcy: KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Katowice
       Autora projektu: Archma Pracownia Architektoniczna Magdalena Krause-Świerczyńska, Mikołów

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2022” w kategorii „małe jest piękne”
za: Ochronę i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach
dla: Inwestora: Powiat Puławski
       Wykonawcy: Impuls Consulting Sp. z o.o. Lublin
       Autora projektu: Jabłońska Ewa Pracownia Projektowa, Puławy

Tytuł „Modernizacja Roku 2022 w kategorii „obiekty edukacji, szkolnictwa i nauki”
za: Przebudowa dziedzińca głównego i remont holu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach
dla: Inwestora: Politechnika Śląska
       Wykonawcy: Mostostal Zabrze GPBP S.A. Zabrze
       Autora projektu: dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej Grzegorz Nawrot, Gliwice
       Autora projektu: dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej Tomasz Wagner, Gliwice

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2022” w kategorii  „obiekty edukacji, szkolnictwa i nauki”
za: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie
dla: Inwestora: Powiat Wejherowski
        Wykonawcy: Concept-Bau Krzysztof Wroński Nawcz
        Autora projektu: Architekt Wojciech Pomierski, Wejherowo

Tytuł „Modernizacja Roku 2022 w kategorii „obiekty kultury”
za: Modernizację Czytelni Biblioteki Narodowej al. Niepodległości 213,  Warszawa
dla: Inwestora: Biblioteka Narodowa w Warszawie
       Wykonawcy: Prochem S.A., Warszawa
       Autora projektu: Konior Studio Tomasz Konior, Katowice
       Autora projektu: SOKKA Sp. z o.o., Gliwice

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2022” w kategorii „obiekty kultury”
za: Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ulica Dehnelów w Czeladzi
dla: Inwestora: Miasto Czeladź
      Wykonawcy: Firma Budowlana "Anna-Bud" Sp. z o.o., Warszawa
      Autora projektu: Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz, Katowice

Tytuł „Modernizacja Roku 2022” w kategorii „obiekty mieszkalno-usługowe”
za: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Zamkowej 8 w Bielsku-Białej
dla: Inwestor: Urząd Miasta w Bielsku-Białej
       Inwestor: Zarządzanie Nieruchomościami Tomasz Gajda, Bielsko-Biała
       Wykonawca: Pracownia Konserwacji Zabytków Maria Osielczak Bielsko-Biała
       Wykonawca: H&H BUD S.C. Hansel Grzegorz, Hansel Łukasz, Bielsko-Biała
       Autor projektu: ARCHICONCEPT Mikołaj Kowalczys, Bielsko-Biała

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2022” w kategorii „obiekty mieszkalno-usługowe”
za: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Biskupa Tomasza 8 we Wrocławiu
dla: Inwestora: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu
       Wykonawca: Energo Construction Sp. z o.o., Wrocław
       Autor projektu: Janusz Draczyński Rys-Tech, Ścinawa

Tytuł „Modernizacja Roku 2022 w kategorii „obiekty zabytkowe”
za: Przebudowę i rewaloryzację zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca w Żyrardowie
dla: Inwestora: Miasto Żyrardów
       Wykonawcy: AMAT Zbigniew Hordyj, Warszawa
       Autora projektu: SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o., Warszawa
       Autora projektu: Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak i Mariusz Szczuraszek,
       Ostrów Wielkopolski

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2022” w kategorii „obiekty zabytkowe”
za: Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" w Krakowie
dla: Inwestora: Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
      Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "BUDMEX", Nowy Sącz
      Autora projektu: Czegeko Sp. z o.o., Kraków

Tytuł „Modernizacja Roku 2022 w kategorii „ochrona środowiska”
za: Przebudowę zbiornika wodnego Borki wraz ze stawami kolmatacyjnymi w Radomiu
dla: Inwestor: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
       Wykonawca: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp.j. Mieczysław   
                               Siemaszek, Antoni Gancarz, Sandomierz
        Autor projektu: ZENERIS PROJEKTY S.A., Poznań

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2022” w kategorii „ochrona środowiska”
za: Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Świebodzinie w zakresie efektywności energetycznej
dla: Inwestora: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Świebodzin
       Wykonawcy: TEDOM Poland Sp. z o.o., Katowice
       Wykonawcy: P.H.U. HYDROPOL Agnieszka Woźniak, Pleszew
       Wykonawcy: Centrum Elektroniki Stosowanej "CES", Podłęże
       Wykonawcy i autora projektu: Eko-Solar Sp. z o.o., Namysłów
       Autora projektu: Biuro Projektów Technologicznych i Sanitarnych, Nowy Sącz
       Autora projektu: MP Energy Marcin PiekarskiZduńska Wola
       Autora projektu: Instatec Group Sp. z o.o., Zielona Góra
       Autora projektu: Nadzory, projektowanie i pomiary elektryczne Konstanty Rompalski 
       Świebodzin
       Autora projektu: Projektowanie, Nadzory Budowlane Józef Tustanowski, Świebodzin
       Autora projektu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PLAN-PROJEKT" inż. Krzysztof Nawojski,  Świebodzin

Tytuł „Modernizacja Roku 2022 w kategorii „ochrona zdrowia i opieka społeczna”
za: Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach
dla: Inwestor: Powiat Zgierski
      Wykonawca: C.R.B. Łukasz Bajela, Głowno
      Autor projektu: AGRA Firma Radosław Maciak, Łódź

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2022” w kategorii „ochrona zdrowia i opieka społeczna”
za: Przebudowę, nadbudowę, rozbudowę budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
dla: Inwestora: Miasto Zielona Góra
      Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak, Kopanica
      Autora projektu: ARCUS - Consult Zielona Góra Sp. z o.o.

Tytuł „Modernizacja Roku 2022 w kategorii „pałace i dwory”
za: Hotel Verte, Warsaw, Autograph Collection
dla: Inwestora: Miodowa Property Sp. z o.o., Włocławek
       Wykonawcy: Budizol Sp. z o.o. S.K.A., Włocławek
       Autora projektu: Sas Studio, Szczecin

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2022 w kategorii „pałace i dwory”
za: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach
dla: Inwestora: Powiat Poznański
      Wykonawca: Firma budowlana DOTA Sp. z o.o., Poznań
      Autora projektu: J.M. Pracownia Projektowa Justyna Mikołajczak, Gniezno

Tytuł „Modernizacja Roku 2022 w kategorii „rewitalizacja obszarów i przestrzeni urbanistycznych”
za: Rewitalizacja Rynku w Starym Fordonie Bydgoszcz
dla: Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszczy
       Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Steinbudex-JM, Świdnica
       Autor projektu: Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski, Jakub Bartkowiak, 
       Poznań

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2022” w kategorii „rewitalizacja obszarów i przestrzeni urbanistycznych”
za: Rewitalizację zabytkowego centrum Rawy Mazowieckiej, zagospodarowanie  
      przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego
dla: Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka
       Wykonawca: G&P Team Sp. z o. o,, Łódź
       Wykonawca: Dariusz Szadkowski "Szadek”, Łódź
       Autor projektu: ARKON Atelier Sp. z o.o., Gdańsk

Tytuł „Modernizacja Roku 2022 w kategorii „użyteczność publiczna”
za: Modernizację i rozbudowę Planetarium w Chorzowie
dla: Inwestora: Województwo Śląskie
      Wykonawcy: Budimex S.A., Warszawa
      Autora projektu: Consultor Sp. z o.o., Poznań

Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2022” w kategorii „użyteczność publiczna”
za: Przebudowę dworca kolejowego w Węglińcu
dla: Inwestora: PKP S.A., Warszawa
      Wykonawcy: Berger Bau Polska Sp. z o.o., Wrocław
      Autora projektu: An Archi Group Sp. z o.o., Gliwice

Laureaci i wyróżnienia: Budowa XXI w.

Tytuł „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty edukacji i szkolnictwa”
za: Budynek informacji i obsługi turystów wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Ośrodka Edukacji Historyczno-Przyrodniczej "Wilczy Szaniec" Nadleśnictwa Srokowo
dla: Inwestor: Nadleśnictwo Srokowo
       Wykonawcy: Zakład Usługowy EKO-WOD, Kętrzyn
       Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna   
       Pyzak, Lidzbark Warmiński
      Autora projektu: Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś, Człuchów

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty edukacji i szkolnictwa”
za: Nowy plac zabaw w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
dla: Inwestora: Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
       Wykonawcy: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o., Brzezie
       Wykonawcy: Zakład Usług Brukarskich "ADROG" Sp.k. Adam Dybcio, Eugenia  
       Dybcio,  Warszawa
       Autora projektu: Abies Architektura Krajobrazu, Warszawa

Tytuł „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty hydrotechniczne”
za: Suchy Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie na potoku  Goworówka
dla: Inwestorzy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Warszawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
       Wykonawca: PORR S.A., Warszawa
       Autor projektu: Hydroprojekt, Wrocław Sp. z o.o.

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty hydrotechniczne”
za: Zbiornik wody pitnej Rzeszów Pobitno
dla: Inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie
       Wykonawcy: Inżyniera Rzeszów S.A.
       Autora projektu: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o.

Tytuł „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty kultury”
za: Budowę Podkarpackiego Centrum Nauki w Jasionce
dla: Inwestora: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
       Wykonawcy: Warbud S.A., Oddział Wschód Rzeszów
       Autora projektu: Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11, Kraków

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty kultury”
za: Centrum Sąsiedzkie Przystań ul. Łowiecka 51 w Gdyni
dla: Inwestora: Urząd Miasta Gdyni
       Wykonawcy: Budrem-Rybak Sp. z o.o. Sp. k., Luzino
       Autora projektu: Schleifer Milczanowski Sim Architekci Sp.k.,Gdańsk

Tytuł „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty mieszkalne”
za: Rewitalizacja terenu po byłej bazie PKS - II i III etap w Koninie
dla: Inwestor: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie
      Wykonawca: Democo Poland, Tarnowo Podgórne
      Autor projektu: APA FORMA Remigiusz Rogoziński, Konin

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty mieszkalne”
za: Budowa budynków wielorodzinnych -Mieszkanie Plus Toruń ulica   
     Okólna
dla: Inwestora: Osiedle Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, Warszawa
       Wykonawcy: Pekabex BET S.A., Poznań
       Autora projektu: S.A.M.I. Architekci Sp. z o.o., Warszawa

Tytuł „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty sportu i rekreacji - duże”
za: Budowę Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Grodzisku  
      Mazowieckim
dla: Inwestora: Gmina Grodzisk Mazowiecki
       Wykonawcy: Skanska S.A., Warszawa
       Autora projektu: Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa, Warszawa

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty sportu i rekreacji - duże”
za: Budowę zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i  
      Rekreacji w Dzierżoniowie
dla: Inwestora: Urząd Miasta Dzierżoniów
       Wykonawcy: TORAKOL Sp. z o.o., Radziejów
       Wykonawcy: Tilea Sport System a.s. Reprezentacja w Polsce Tarczyński Arena Wrocław
       Autora projektu: ARCHBUD Anna Kuran, Warszawa

Tytuł „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty sportu i rekreacji - małe”
za: Skatepark Brzeszcze
dla: Inwestora: Gmina Brzeszcze
       Wykonawcy: Techramps Sp. z o.o. Sp.K., Kraków
       Autora projektu: SLO Concept Sp. z o.o., Kraków

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku ” w kategorii „obiekty sportu i rekreacji - małe”
za: Przebudowę boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w  
      Namysłowie
dla: Inwestora: Powiat Namysłowski
       Wykonawcy: Sport-Track Sp. z o.o., Wrocław
       Autora projektu: PRIMTECH Szymon Kita, Tarnowskie Góry

Tytuł „Budowa XXI wieku ” w kategorii „opieka społeczna i ochrona zdrowia”
za: Przebudowa i rozbudowa oddz. Onkologii Zespołu Klinicznego im. K.  
      Jonschera Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
dla: Inwestorzy: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
      Wykonawca: Skanska S.A., Warszawa
      Autor projektu: A.DO. XXI Sp. z o.o., Poznań

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku ” w kategorii „opieka społeczna i ochrona zdrowia”
za: Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym w Bochni
dla: Inwestorzy: Powiat Bocheński, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital      Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
      Wykonawca: WODPOL Sp. z o.o., Żywiec
      Autor projektu: Pracownia Projektowa ARCHIDOM mgr inż. arch. Bernard Łopacz Racibórz

Tytuł „Budowa XXI wieku ” w kategorii „przestrzenie administracyjno-biurowe - duże”
za: Siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
dla: Inwestora: Województwo Zachodniopomorskie, Szczecin
       Wykonawcy: Mostostal Warszawa S.A.
       Autora projektu: PAS PROJEKT Sp. z o.o., Nadarzyn

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku ” w kategorii „przestrzenie administracyjno-biurowe - duże”
za: SKYSAWA ul. Świętokrzyska 36 Warszawa
dla: Inwestora: Polski Holding Nieruchomości S.A., Warszawa
       Wykonawcy: TKT Engineering Sp. z o.o., Warszawa
       Wykonawcy: Elin Sp. z o.o., Warszawa
       Wykonawcy: PORR S.A., Warszawa
       Autora projektu: Projekt Polska Belgijska Pracownia Architektury Sp. z o.o.,  Warszawa

Tytuł „Budowa XXI wieku ” w kategorii „przestrzenie administracyjno-biurowe - małe”
za: Siedzibę Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ulica Barcicka w Warszawie
dla: Inwestora:Polski Związek Lekkiej Atletyki PZLA 100 Sp. z o.o. , Warszawa
       Wykonawcy: TMX Project Sp. z o.o., Warszawa
       Autora projektu: S.A.M.I. Architekci Sp. z o.o., Warszawa

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku ” w kategorii „przestrzenie administracyjno-biurowe - małe”
za: Budowę budynku biurowego Nadleśnictwa Sulęcin
dla: Inwestora: Nadleśnictwo Sulęcin
      Wykonawcy: PHU Rank Rafał Polechoński, Słubice
      Autora projektu: Wojciech Narloch,  Wrocław

Tytuł „Budowa XXI wieku ” w kategorii „rozwiązania drogowo-komunikacyjne”
za: Budowę mostu przez rzekę Odrę w Milsku  wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
dla:Inwestora: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
      Wykonawcy: Mota-Engil Central Europe S.A., Kraków
      Autora projektu: IVIA S.A., Katowice

Wyróżnienie „Budowa XXI wieku ” w kategorii „rozwiązania drogowo-komunikacyjne”
za:Trasę Łagiewnicką
dla: Inwestora: Trasa Łagiewnicka S.A., Kraków
       Wykonawcy: Budimex S.A., Warszawa