Tematem tegorocznej konferencji Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych jest Przygotowanie i rozliczanie zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2022 roku w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56. Inauguracja wydarzenia będzie miała miejsce o godzinie 10:00. Spotkanie będzie prowadzone w wersji hybrydowej, tak więc będzie również możliwość uczestnictwa online.

Ostatnie lata, a w szczególności 2021 rok przyniosły wiele zmian, zarówno w Prawie zamówień publicznych, jak i w Prawie budowlanym oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw. Na tegorocznej konferencji przedstawimy i przedyskutujemy najważniejsze zmiany związane z przygotowaniem i rozliczaniem zamówień na roboty budowlane. 

Szczegółowy program i formularz zgłoszenia na konferencję są dostępne na stronie internetowej SKB.