Wartość szacunkowa rynku zamówień publicznych (czyli podpisywanych kontraktów) naszego zachodniego sąsiada jest szacowana wg różnych źródeł na 280 - 360 mld euro rocznie (wg obliczeń rządu federalnego) lub nawet 400 mld euro (zdaniem Komisji Europejskiej), czyli ok. 10-15% niemieckiego PKB. Co roku przeprowadzanych jest ok. 2,4 miliona transakcji dotyczących zamówień publicznych, udzielanych przez około 30 tysięcy zamawiających różnych kategorii. Z uwagi na strukturę administracyjną Niemiec (federacja) kompetencje w zakresie zamówień publicznych podzielone są pomiędzy instytucje federalne, kraje związkowe (landy) oraz podmioty lokalne (gminy). Na szczeblu federalnym udzielanych jest ok. 12% zamówień, 30% przypada na kraje związkowe, zaś większość – 58% na podmioty lokalne.

Unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych z 2014 r. zostały w Niemczech wdrożone w kwietniu 2016 r. metodą wiernego ich odwzorowania (tzw. „1:1”) w prawie krajowym. Oznacza to tyle, że przepisy oparte na unijnych postanowieniach obowiązują wyłącznie od progów unijnych i nie zawierają żadnych „udoskonaleń”, czy też obostrzeń: