Mauritius, Republika Mauritiusu (ang. Republic of Mauritius) to państwo wyspiarskie położone w południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego, około 900 km na wschód od Madagaskaru. W skład państwa wchodzi główna wyspa - Mauritius, mniejsza Rodrigues (położona 560 km na wschód od Mauritiusu), Agalega (930 km na północ) i kilka kolejnych maleńkich wysepek. Powierzchnia kraju to ok. 2.000 km², zaś liczba ludności to ok. 1,4 mln.

Symbolem Mauritiusu jest ptak dodo, który doszczętnie wyginął, z wydatną pomocą ludzi przybyłych na wyspę, już w XVII wieku. Przepisy krajowe (Konstytucja) nie definiują języka urzędowego, choć wspominają, że w Parlamencie krajowym oficjalnym językiem jest angielski, ale deputowani mogą zwracać się również po francusku. W powszechnym użyciu jest język angielski, francuski oraz kreolski. Mieszkańcy posługują się swobodnie każdym z tych języków, np. używając kreolskiego w domu, angielskiego w urzędzie, a po