Tryb „zaprojektuj i wybuduj”

Monitoring rynku budowlanego wskazuje na rosnącą wśród inwestorów popularność jednostopniowego trybu udzielania zamówienia na realizację inwestycji. Inwestorzy coraz chętniej sięgają po tryb „zaprojektuj i wybuduj” zastępując nim tryb dwustopniowy, polegający na odrębnym udzielaniu zamówienia na dokumentację projektową i realizację robót budowlanych. Takie kompleksowe rozwiązanie jest możliwie zarówno przy finansowaniu inwestycji ze środków publicznych (regulowane ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy), jak również przy finansowaniu ze środków prywatnych (w oparciu o art. 3531 Kodeksu cywilnego dotyczącego swobody zawierania umów).

Zalety „zaprojektuj i wybuduj”:

  1. realizacja procesu inwestycyjnego jest znacznie krótsza,
  2. wydatki na postępowanie o udzielenie jednego zamówienia są niższe niż na udzielanie dwóch,
  3. zdejmuje z inwestorów wiele obowiązków związanych z koordynacją działań i regulacją stosunków pomiędzy projektantem a wykonawcą.

Tryb ten jest wybierany najczęściej przez inwestorów, którzy nie mają wyspecjalizowanych służb inwestycyjnych lub są one niewystarczające do prowadzenia większych inwestycji. Pomimo swoich zalet, tryb „zaprojektuj i wybuduj” nie zdejmuje z inwestorów obowiązku