Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz. 1175,
z dnia 2.07.2020
USTAWA z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
2. Dz.U. poz. 1196,
z dnia 6.07.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
3. Dz.U. poz. 1219,
z dnia 9.07.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
4. Dz.U. poz. 1228,
z dnia 10.07.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe