1. Przeglądarka BIM

Umożliwia przeglądanie modeli i dostęp do informacji o obiekcie zapisanych w pliku IFC. Dzięki temu możesz odczytywać i przenosić wymiary elementów z modelu do przedmiaru, wykonywać obliczenia ilości robót oraz aktualizować je, w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie. Możesz też ograniczyć prezentację do wybranego fragmentu modelu lub typu elementów, a mechanizm cięcia płaszczyzn pomaga w analizie trudno dostępnych miejsc i detali. Proces przedmiarowania dodatkowo ułatwiają filtry – na widoku 3D możesz wyświetlić tylko obiekty niedodane/dodane do kosztorysu. Aplikacja pozwala pracować jednocześnie na kilku modelach.

2. Import skanów PDF

Dużym atutem Normy EXPERT jest wbudowany import skanów wydruków papierowych zapisanych w postaci PDF. Menedżer skanów umożliwia edycję PDF, np. korektę nierówno zeskanowanych stron, linii tabeli, a nawet pojedynczych słów. Oprócz tego import PDF zapewnia obsługę plików z popularnych programów do kosztorysowania, podobnie jak w innych programach Norma. Możesz również zdefiniować własne szablony, aby wczytać nietypowe dokumenty np. sporządzone w programie MS Excel i zapisane do pliku PDF.

3. Eksport z formułami do MS Excel

Norma EXPERT daje możliwość eksportu danych kosztorysowych z formułami do programu MS Excel. W taki sposób możesz zapisać kosztorys ofertowy, FIDIC i tabelę elementów scalonych. W opcjach eksportu dostępne są parametry pozwalające określić zawartość szablonu, tytuł oraz dodatkowy opis.

Zobacz: Specjalna oferta przejścia na Normę EXPERT dla użytkowników Normy PRO

4. Bezpośredni eksport do formatu MS Project

Kosztorys wykonany w Normie EXPERT możesz zapisać w formacie wymiany programu do harmonogramowana MS Project (*.xml). Do wyboru masz konwersję Działami, Pozycjami (działy lub pozycje staną się zadaniami), Wg kluczy planów działów lub Wg Kluczy wykonawczych i lokalizacji. W przypadku konwersji Pozycjami lub Działami jest możliwość eksportu dodatkowych danych pozycji, działów i nakładów, które w MS Project zostaną potraktowane jako pola niestandardowe.

5. Zarządzanie wersjami kosztorysu – rejestrowanie zmian

W Normie PRO mechanizm rejestracji zmian bazował tylko na dwóch wersjach kosztorysu. W Normie EXPERT takiego ograniczenia nie ma. Możesz stworzyć dowolną ilość wersji kosztorysu, a następnie porównywać je, przeglądając wykaz różnic na ekranie. Dzięki temu dokładnie przenalizujesz wprowadzane zmiany np. po aktualizacji cen dla nowego kwartału cennika INTERCENBUD.

6. Porównywanie wybranych pozycji kosztorysowych

Często podczas wyszukiwania pozycji pojawia się problem z wyborem tej właściwej. Może wyświetlić się kilka podobnych rekordów z różnych katalogów. Norma EXPERT ma mechanizm porównywania pozycji, dzięki któremu łatwiej przeanalizujesz wybrane pozycje nie tylko z bazy KNR programu, ale również z wcześniej wykonanych kosztorysów oraz cenników CJP.

7. Interfejs graficzny grup katalogowych

W bazie Normy EXPERT jest aktualnie ponad 360 katalogów norm. Poruszanie się po tak dużym zbiorze może okazać się kłopotliwe, mimo dostępnych mechanizmów wyszukiwania i nawigacji. W celu poprawienia komfortu pracy stworzyliśmy graficzny interfejs grup katalogowych. Dzięki niemu łatwiej odnajdziesz właściwy zestaw katalogów i unikniesz doboru złej pozycji kosztorysowej. Po wybraniu odpowiedniej ikony szybko otrzymasz listę katalogów z danej grupy.

8. Rozbudowane możliwości grupowania i filtrowania

Norma EXPERT oferuje wiele mechanizmów filtrowania, wyszukiwania i grupowania danych. Oprócz filtrów wbudowanych, możesz tworzyć własne, nietypowe filtry korzystając z edytorów. Jednym z bardziej pomocnych rozwiązań jest pasek automatycznego filtra, który pozwala szybko zawężać wyniki wyszukiwania. Przykładowo w oknie wstawiania pozycji po wyszukaniu słowa „malowanie” program wyświetli ponad 2500 wyników. Po wprowadzeniu w pasku automatycznego filtra konkretnego katalogu oraz kolejnego słowa kluczowego „sufit” lista ograniczy się do 6 pozycji.

9. Wykresy do analizy danych kosztorysowych

W końcowej analizie kosztorysu najlepiej sprawdzą się wbudowane wykresy, które prezentują dane w formie graficznej.  Dzięki nim, szybko ustalisz, która pozycja, nakład lub grupa kosztów stanowią największy lub najmniejszy koszt. Dodatkowo poszczególne wykresy możesz konfigurować i dostosować do własnych potrzeb.

10. Moduł do wyliczania kosztów cyklu życia obiektu budowlanego

Moduł służy do wyliczania kosztów cyklu życia budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 11.07.2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Jednym z najważniejszych powodów wyliczania kosztów cyklu życia jest potrzeba uwzględnienia kosztów utrzymania, eksploatacji oraz ewentualnej rozbiórki w wycenie całej inwestycji. Kompleksowa analiza wszystkich kosztów pozwala uniknąć wyboru oferty opartej wyłącznie na kryterium najniższej ceny realizacji obiektu.

To tylko 10 najważniejszych zalet Normy EXPERT.  Program zawiera dużo więcej ciekawych i pomocnych przy kosztorysowaniu rozwiązań, o których przeczytasz w artykułach w cyklu Kolejne kroki w Normie EXPERT.

ATH_banner_930x280

Dziękujemy Normie PRO, czas na Normę EXPERT!

Skorzystaj ze specjalnej oferty przejścia na Normę EXPERT dla użytkowników Normy PRO.
Użytkownicy Normy PRO, którzy przejdą na Normę EXPERT będą mieli możliwość pracy na obydwu programach. Pozwoli to wdrożyć się w nową Normę bez presji czasu, która się może pojawić przy zleceniach do zrobienia … na wczoraj.