Moduł do harmonogramowania robót budowlanych - nowość

Do Normy EXPERT dodano nową funkcjonalność umożliwiającą zaplanowanie inwestycji w czasie. Zadania można definiować bezpośrednio w module lub wygenerować na podstawie danych z kosztorysu. Harmonogram zawiera obsługę zasobów, co pozwala dokładnie zaplanować pracę dostępnych robotników, ilości niezbędnych materiałów oraz czas pracy sprzętu. Dzieki wbudowanym mechanizmom kontrolnym, przeciążenia zasobów są widoczne na wykresie Ganta, w zestawieniu zadań oraz widoku użycia zasobów.  

Aktualizacja Buduj z Głową do Norma EXPERT

 • Moduł do harmonogramowania robót budowlanych.
 • Rozbudowano zawartość menu pozycji na wstążce poleceń karty widoku PRZEDMIAR/OBMIAR i KOSZTORYS.
 • Usprawniono seryjne wstawianie pozycji niekatalogowych – każda następna będzie wstawiana z obmiarem oraz j.m. pobranymi z poprzedniej pozycji. 
 • Dodano opcję pozwalającą zmienić zaznaczanie zawartości komórki przy edycji.
 • Usprawniono aktualizację obmiarów w przedmiarze z modelu BIM.
 • Zoptymalizowano wyświetlanie zawartości cenników w menedżerze.
 • Do wstążki poleceń karty widoku PRZEDMIAR/OBMIAR i KOSZTORYS dodano zakładkę „Moduły”.
 • Nowy katalog: KNR 9-34 Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2021].

Aktualizacja Buduj z Głową do Norma STANDARD

 • Rozbudowano zawartość menu pozycji na wstążce poleceń karty widoku PRZEDMIAR/OBMIAR i KOSZTORYS.
 • Usprawniono seryjne wstawianie pozycji niekatalogowych – każda następna będzie wstawiana z obmiarem oraz j.m. pobranymi z poprzedniej pozycji. 
 • Dodano opcję pozwalającą zmienić zaznaczanie zawartości komórki przy edycji.
 • Zoptymalizowano wyświetlanie zawartości cenników w menedżerze.
 • Nowy katalog: KNR 9-34 Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2021].

Szczegółowy wykaz zmian zawiera tabela poniżej.

W ramach abonamentu aktualizacji możesz również korzystać z:

 • dostępu do bazy wiedzy na bzg.pl oraz wydań kwartalnika "Buduj z Głową" w wersji PDF i online;
 • pomocy technicznej i merytorycznej naszego działu technicznego;
 • ofert promocyjnych dla abonentów aktualizacji.  
   

Program główny

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD
Moduł do harmonogramowania robót budowlanych - dodano nową funkcjonalność pozwalającą zaplanować na osi czasu realizację inwestycji. Zadania można definiować bezpośrednio w module lub wygenerować na podstawie danych zawartych w kosztorysie. Harmonogram zawiera obsługę zasobów, co pozwala dokładnie zaplanować pracę dostępnych robotników, ilości niezbędnych materiałów oraz czas pracy sprzętu. Wbudowane mechanizmy kontrolne pozwalają prezentować przeciążenia zasobów na wykresie Ganta, w zestawieniu zadań oraz widoku użycia zasobów. x  
Rozbudowano zawartość menu pozycji na wstążce poleceń w widokach PRZEDMIAR/OBMIAR i KOSZTORYS. x x
Dodano opcję programu pozwalającą zmienić zaznaczanie zawartości komórki przy edycji. x x
Do wstążki poleceń karty PRZEDMIAR/OBMIAR i KOSZTORYS dodano zakładkę „Moduły”. x  
Usunięto efekt przewijania widoku, który mógł wystąpić przy tworzeniu pozycji scalonej. x x
Zaktualizowano ikonę „Intercenbud” na wstążce poleceń, która umożliwia wywołanie strony https://www.intercenbud.pl. x x
Usprawniono edycję cen jednostkowych pozycji uproszczonych na widoku KOSZTORYS > Pozycje. x x
Poprawiono obsługę wczytywania drugiego kosztorysu w tej samej sesji programu. Wyświetlenie okna modalnego w pierwszym pliku mogło doprowadzić do seryjnego wyświetlania komunikatów z ostrzeżeniem. x x
Dodano filtr pozycji aktywne/nieaktywne w panelu kosztorysu, na zakładce „Pozycje nakładu”. x  
Poprawiono obsługę anulowania operacji „Dopasowanie cen nakładów”, która mogła wywołać usunięcie ostatniej zmiany wprowadzonej do kosztorysu. x x
W wersji sieciowej Normy EXPERT umożliwiono zapis danych użytkownika w podkatalogu „Roaming”. x  
W panelu kosztorysu zmieniono opis zakładki z „Nakłady w katalogu” na „Dane pozycji w katalogu”. x  
W oknie wstawiania pozycji poprawiono zapis poziomu zagnieżdżenia katalogów w przypadku zmiany ustawień i zamknięciu dialogu bez wstawienia pozycji. x x

Import/eksport kosztorysów

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD
Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF i Excel. x x

Przedmiary

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD
Usprawniono aktualizację obmiarów w przedmiarze z modelu BIM. x  

Narzuty

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD
W ustawieniach programu zaktualizowano domyślne stawki narzutów, zgodne z prognozami na 3 kw. 2023. x x

Wydruki

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD
W oknie „Drukuj”, przy liście elementów zestawu wydruków, dodano opcję „Wszystkie”. x x
Poprawiono wydruk grafiki wstawionej do pola „Uwagi” strony tytułowej. x x
Usprawniono aktualizację danych pobieranych z kosztorysu w edytorach tekstów: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu, Założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz Charakterystyka obiektu. x x
Do opcji wydruku strony tytułowej dodano parametr „Tytuł dla danych Sporządził/Sprawdził w tabeli”, który umożliwia wydruk w jednym wierszu informacji z grupy „Sporządził/Sprawdził”. x x

Menedżer baz cenowych

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD
Zoptymalizowano wyświetlanie zawartości cenników w menedżerze. x x
Dostosowano import wskaźników narzutów z cennika Sekocenbud RMS 3/2023. x x
Zoptymalizowano importy cenników do bazy programu. x x

Nowe katalogi

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD
KNR 9-34 Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach. x x

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD
KNR 7-09 - dodano automatyczne modyfikacje. x x
KNR-W 7-09 - dodano automatyczne modyfikacje. x x
KNR AT 34 do 59 - usprawniono współpracę z cennikami ICB. x x
KNR BC-02 - poprawiono błędne teksty w wariantach materiałowych. x x
KNR BC-02 05 - powielone pozycje zamieniono na podpozycje. x x
KNR-W 2-02 0501 - poprawiono tytuły pozycji. x x