Program główny

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Wprowadzono mechanizm budowania struktury działów na podstawie słowników (CPV, SST, BIM), cenników CJP i obiektów oraz kosztorysów. x    
Umożliwiono wstawianie i podgląd załączników (dokumentów, plików graficznych lub tekstowych) do kosztorysów. Po skorzystaniu z opcji „Włącz” będą przenoszone w plikach zapisanych w formatach: KSTX i PRDX. W Normie STANDARD dostępny jest wyłącznie podgląd załączników. x x  
Usprawniono weryfikację materiałów pomocniczych przy sprawdzaniu kosztorysu. x x  
Na karcie widoku KOSZTORYS dodano polecenie umożliwiające przesuwanie nakładów. x x  
Poprawiono skalowanie okna edycji czcionki i uzupełniono tłumaczenia w edytorach RTF. x x  
Usunięto możliwość wywołania okna „Dostosowanie” w modułach i panelach programu. x    
Poprawiono przeliczanie kosztów zakupu podanych jako wartość przy nietypowych operacjach na pozycji. x x  
Skorygowano odczyt opcji z plików ATH. W niektórych sytuacjach mógł się zmieniać tytuł kolumny "Podstawa" na "Kod pozycji". x x  
Umożliwiono prezentację komentarzy na karcie widoku KOSZTORYS zdefiniowanych w kolumnie „Podstawa” w PRZEDMIARZE/OBMIARZE. x x  
Ujednolicono obsługę strzałek lewo/prawo w czasie edycji danych w komórkach na widokach. x x  
Poprawiono wyświetlanie informacji o użytkowniku w formularzu rejestracji oprogramowania.   x  
Usprawniono obsługę robocizny przy kopiowaniu pozycji z innego kosztorysu. W przypadku wstawiania pozycji do kosztorysu z wyłączoną opcją "Robocizna razem" będzie wstawiana robocizna z kosztorysu źródłowego. x x  
Poprawiono obsługę opcji "Dodawaj nazwę do opisu pozycji". W nietypowych sytuacjach mogła być nieaktywna. x x  
W Normie STANDARD 365 przywrócono możliwość rejestracji z poziomu programu.   x  
Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.     x

Zmiany w obsłudze importu cenników online z serwisu Intercenbud

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Umożliwiono wczytanie wszystkich cen podczas jednej operacji importu. x x  
Zmieniono logowanie do serwisu Intercenbud za pośrednictwem ATH ID. x x x
Umożliwiono import online cennika „Ceny robót wg KNR (Intercenbud)”. x x  
Przywrócono możliwość importu online wskaźników narzutów z „Systemu” Intercenbud. x x  

Zmiany w oknie „Wstawianie pozycji”

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Usprawniono automatyczne dopasowanie szerokości kolumny „Podstawa”. x x  
Poprawiono prezentację przy skalowaniu czcionki 150% i 250%. x x  
Dodano obsługę „Pinezki” w układzie graficznym grup katalogowych i poprawiono obsługę powyżej 4 poziomu. x x  

Przedmiary

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Dodano menu kontekstowe dla obmiaru dodatkowego. x x  
Umożliwiono upraszczanie pozycji na karcie widoku PRZEDMIAR/OBMIAR. x x  
W panelu właściwości „Definicje i wzory” zablokowano edycję. Zmiany będzie można wprowadzać tylko z poziomu okna „Edytor definicji i wzorów”. x    

Wydruki

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Umożliwiono wydruk załączników powiązanych z kosztorysem. x x  
Do parametrów wydruku dodano opcję pozwalającą ukryć podstawy wyceny. x x  
Rozbudowano wydruk kosztorysu szczegółowego o komentarze obmiarów z kolumny „Podstawa”. x x  
Dodano opcję sterującą wydrukiem parametrów techniczno-ekonomicznych w szablonie "Same działy i pozycje". x x  
Umożliwiono wydruk kolumny „Nazwa dostawcy” na zestawieniach RMS. x x  
Na wydrukach zestawień RMSO poprawiono wydruk pionowych linii w wierszu RAZEM. x x  

BIM

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Rozszerzono możliwości prezentacji danych właściwości obiektów wyświetlanych w panelu „Lista”. x    
Umożliwiono wstawianie materiałów zapisanych w obiekcie jako podpozycji pozycji scalonej. x    
Dodano możliwość ustawiania kodów klasyfikacji wg typów IFC. x    

Nowe katalogi

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
KNR AT-57 Montaż paneli fotowoltaicznych [ATHENASOFT wyd. I 2021] x x x
KNR K-49 Nowe technologie. Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX [KOPRINET wyd. III 2021] x x x

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
KNR 19-01 0616 - poprawiono błędną j.m. styropianu (błąd w druku katalogu). x x x
KNR AT-50 0108 - poprawiono błędne normy S. x x x
KNR AT-51 0304 - poprawiono wariantowe materiały. x x x
KNR 2-02 0290 - poprawiono nazwy wariantów, różniły się od występujących rodzajów prętów. x x x
KNR AT-43 0109-07 - usunięto niepotrzebną wełnę mineralną. x x x
KNR AT-43 0116 - poprawiono materiały. x x x