W dwóch poprzednich „Kolejnych krokach w Normie” prześledziliśmy, w jaki sposób dokonać importu cen z INTERCENBUD-u – zaimportowaliśmy ceny średnie RMS, ceny średnie RMS z narzutami, ceny dostawców MS oraz ceny jednostkowe robót wg KNR. To wszystko przedstawia poniższe okienko.

 

 

Pora skorzystać z cenników drugiego co do popularności w kraju Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa wydawanego przez Orgbud-Serwis. Ośrodek ten wydaje co kwartał na płytach informacje cenowe do wykorzystania przy sporządzaniu kalkulacji metodą szczegółową oraz drugi zbiór z cenami do kalkulacji metodą uproszczoną. W pierwszym przypadku możemy zaimportować ceny materiałów i sprzętu. W drugim - ceny robót.

W jaki sposób zaimportować do programu Norma ww. informacje cenowe?

Na pierwszy ogień weźmiemy płytę z Informacyjnym Zestawem Cen Czynników Produkcji Budowlanej – w skrócie ICCP.
Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera otwiera się nam następujące okno.

 

 

Naszym następnym ruchem powinno być wybranie z menu hasła „Opis zawartości płyty – ważne informacje!” – warto to zrobić, gdyż opisane są tam wszystkie zbiory.
Możemy również skorzystać z drugiej opcji menu – wersji z wyszukiwarką.
Ja wybiorę trzecią opcję – przeglądanie zawartości płyty.

 

 

Teraz przy użyciu dowolnego edytora tekstu możemy otworzyć plik z informacjami o średnich, minimalnych i maksymalnych stawkach robocizny, narzutach kosztów pośrednich, zysku oraz kosztach zakupu materiałów (informacje te nie są importowane bezpośrednio do programu Norma). Są też inne zbiory, które możemy otworzyć za pomocą arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu lub czytnika plików PDF.
Nas jednak interesuje import do samego programu Norma.
W tym celu wybieramy z menu głównego programu Norma -> Ceny -> Importuj cennik…

 

 

Pierwsze, co musimy zrobić, to rozwinąć listę z dyskami -> wybieramy w naszym przypadku napęd „E:

 

 

Następnie naciskamy klawisz „Rozpoznaj format”. Po krótkiej chwili pojawi się nam poniższe okienko z tajemniczymi opisami (oczywiście są one tajemnicze dla tych, którzy nie przeczytali „Opisu zawartości płyty…).

 

 

Dla przypomnienia rozszyfruję powyższy zapis:

ICCP0212.DBF ceny materiałów średnie, minimalne, maksymalne bez kosztów zakupu oraz ceny najmu sprzętu średnie, minimalne, maksymalne, 0212 – oznacza drugi kwartał 2012 r.
ICCP212K.DBF ceny materiałów średnie z kosztami zakupu oraz ceny pracy sprzętu średnie, 212K – jw. drugi kwartał 2012 r.,
NAJEM_S ceny najmu sprzętu średnie, minimalne, maksymalne,
PRACA_S ceny pracy sprzętu średnie, minimalne, maksymalne.

 

Program automatycznie zaznacza wszystkie zbiory. Zatem pozostaje nam nacisnąć klawisz „OK”.

 

Następuje import poszczególnych zbiorów.

 

 

Cały import trwa około minuty, a po jego zakończeniu ukazuje się poniższe okienko.

 

 

Po naciśnięciu „OK” możemy sprawdzić co zaimportowało się do programu.

 

 

„Załatwiliśmy” import cen wykorzystywanych w kalkulacji szczegółowej, pora na ceny do kalkulacji uproszczonej.
Do tego niezbędna będzie nam płyta CD z opisem „Ceny Robót, Asortymentów i Obiektów”.

 

 

Po umieszczeniu płyty w napędzie CD niestety nie pokaże nam się żadne menu, jak w przypadku płyty z ICCP, ale tu też mamy pliki opisowe.
Aby zaimportować ceny jednostkowe robót, postępujemy podobnie, jak w przypadku cen materiałów i sprzętu – wybieramy z menu programu Ceny -> Importuj cennik, wskazujemy „Cały dysk” oraz naciskamy klawisz „Rozpoznaj format”.
Powinniśmy otrzymać poniższe okienko.

 

 

Po naciśnięciu „OK” następuje import.

 

 

I sukces – okupiony prawie piętnastoma minutami wyciętymi z życiorysu – chyba czas zmienić komputer…

 

 

Sprawdźmy jeszcze, czy wszystkie zbiory mamy dostępne (Ceny -> Bazy cenowe -> Pokaż cenniki).

 

 

Wszystko w jak najlepszym porządku, oby z kosztorysami nam tak sprawnie szło…
I to by było prawie tyle na dzisiaj, gdyby nie małe „ale”.
Otóż w przypadku cen robót, oprócz pozycji wycenionych na podstawie KNR-ów, mamy również dostępne ceny obiektów (całkiem tego sporo).

 

 

Korzystamy ze „Wskaźników nakładów na obiekty budowlane” podobnie, jak z pozycji cen jednostkowych robót. Jednak o ile w przeważającej części tego typu pozycji znamy technologię i zakres prac, to w przypadku obiektów musimy sobie te informacje przeczytać i odnaleźć obiekty (stany, elementy), które najbardziej odpowiadają naszym potrzebom.

 

 

Do każdego obiektu oprócz opisu dołączono również jego postać graficzną, która póki co nie jest importowana bezpośrednio do programu Norma (może kiedyś). Możemy jednak taką grafikę dołączyć do pozycji kosztorysowej. W tym celu z menu „Obmiar” wybieramy „Wstaw obiekt”, a następnie szukamy „Obraz programu Paintbrush” i naciskamy „OK”.

 

 

Następnie z menu „Edycja” wybieramy „Wklej z…

 

 

… i wybieramy napęd CD oraz folder CenyDBF; tutaj odnajdujemy interesujący nas obiekt, podświetlamy go i naciskamy klawisz „Otwórz”.

 

 

Nastąpi import pliku graficznego do pozycji.

 

 

Tak zaimportowaną grafikę możemy skalować (prawy klawisz myszki na aktywnym obrazku – „Skalowanie…”),

 

 

czy też zaznaczyć, jako obiekt do drukowania (menu kontekstowe po naciśnięciu prawego klawisza myszki).

 

 

I to naprawdę już koniec.