Niniejszy Raport z rynku budowlanego – III kwartał 2007 r. to kolejne, drugie już wydanie opracowania ORGBUD-Serwisu, które ukazało się wcześniej pod tym samym tytułem (m.in. w Buduj z Głową nr 3/2007). Składało się z dwóch części:

część I - budowlana, oraz

część II - instalacyjna,

i obejmowało okres od I kwartału 2006 r. do I kwartału 2007 r.

 

W odniesieniu do poprzedniego wydania, aktualne stanowi jedną całość, i na prośbę odbiorców obejmuje swym zakresem znacznie dłuższy przedział czasowy, a mianowicie okres od I kwartału 2005 r. do III kwartału 2007 r.

 

Raport składa się z niżej wymienionych rozdziałów:

 

 

 1. Ogólna sytuacja w budownictwie
 2. Bariery w prowadzeniu działalności budowlano - montażowej
 3. Zamówienia publiczne w budownictwie
 4. Ceny i koszty w budownictwie

IV.1. Stawki robocizny kosztorysowej

IV.2. Wskaźniki wzrostu cen wybranych materiałów budowlanych

IV.3. Wskaźniki wzrostu cen wybranych robót budowlanych

IV.4. Wskaźniki wzrostu cen wybranych obiektów budowlanych

 1. Wnioski

 

Załączniki:

DZIAŁ I

Stawki robocizny kosztorysowej - dane w przekroju kraju

w podziale na

– roboty budowlane

– roboty instalacji sanitarnych

– roboty instalacji elektrycznych

– roboty inżynieryjne

DZIAŁ II

Wskaźniki wzrostu cen wybranych materiałów budowlanych i instalacyjnych

DZIAŁ III

Wskaźniki wzrostu cen wybranych robót budowlanych i instalacyjnych

DZIAŁ IV

Wskaźniki wzrostu cen wybranych elementów obiektów

 

CZĘŚĆ BUDOWLANA

 1. Budynki mieszkalne wielorodzinne, w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczone, wykończone standardowo
 2. Budynki handlowo-usługowe w technologii tradycyjnej - wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończone standardowo
 3. Budynki przychodni i ośrodków zdrowia w technologii tradycyjnej - wolnostojące, podpiwniczone, wykończone standardowo

CZĘŚĆ INSTALACYJNA

 1. Budynki mieszkalne wielorodzinne, w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczone, wykończone standardowo
 2. Budynki handlowo-usługowe w technologii tradycyjnej - wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończone standardowo
 3. Budynki przychodni i ośrodków zdrowia w technologii tradycyjnej - wolnostojące, podpiwniczone, wykończone standardowo
 4. Budynki mieszkalne jednorodzinne w technologii tradycyjnej, bez podpiwniczenia, wykończone standardowo
 5. Sieci wodociągowe w terenie zabudowanym
 6. Kanały w terenie zabudowanym
 7. Zewnętrzna sieć gazociągowa
 8. Linie kablowe

 

DZIAŁ V

Wskaźniki wzrostu składników cen kosztorysowych wybranych obiektów budowlanych

 

CZĘŚĆ BUDOWLANA

– Budynek mieszkalny 38-rodzinny w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, wykończony standardowo (symbol AK26)

– Pawilon handlowy w technologii tradycyjnej, wolnostojący, bez podpiwniczenia, wykończony standardowo (symbol EK01)

– Garaż 10-boksowy w technologii tradycyjnej (symbol AK10)

– Budynek mieszkalny jednorodzinny w technologii tradycyjnej, podpiwniczony (symbol AK10)

CZĘŚĆ INSTALACYJNA

– Budynek mieszkalny 57-rodzinny z usługami, w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczony, wykończony standardowo (symbol AK27)

– Budynek mieszkalny 24-rodzinny z garażem, w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, wykończony standardowo (symbol AK17)

– Budynek mieszkalny jednorodzinny, w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, wykończony standardowo (symbol AK10)

– Budynek mieszkalny jednorodzinny, w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, wykończony standardowo (symbol AK08)

– Przyłącze c.o. do budynku wielorodzinnego - rurociąg stalowy z rur o średnicy 40 mm, w kanale betonowym

– Oświetlenie terenu - linia kablowa - kabel YAKY 4x16 mm2, oprawy ORZ-125 zamontowane na 26 słupach stalowych o wysokości 4,2 m

 

Ze względu na obszerność opracowania zamieszczamy je w formacie pdf.