Dokumentacja potrzebna przed rozpoczęciem robót

Przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor powinien wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
  2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót/rozbiórki wraz z załączonymi kserokopiami:
    • posiadanych właściwych uprawnień,
    • zaświadczenia wpisu na listę