Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.42,
z dnia 10.01.2019
USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 95 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  • w art. 96 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  • w art. 97 do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
2. Dz.U. poz.51,
z dnia 11.01.2019
USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
(m.in.:
  • w art. 2 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • w art. 4 do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej)