O kosztorysowaniu robót budowalnych napisano już setki artykułów oraz co najmniej kilka książek, do których warto zajrzeć, jeśli mamy w planach podjąć pracę w zawodzie kosztorysanta. Sam wybór odpowiednich cen do kosztorysu jest na tyle istotnym tematem, że po blisko dwudziestu latach mojej praktyki zawodowej postanowiłem odnieść się do niego i podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami. Zacznijmy od analizy rodzajów kosztorysów – do czego służą i jak powinny być kalkulowane. To da nam odpowiedź, jakie ceny sprawdzą się najlepiej przy określonych metodach wyliczeń.

Rodzaje kosztorysów i sposoby kalkulacji

Kosztorys inwestorski. Z założenia jest to wycena kosztów robót budowlanych, na które inwestor musi być przygotowany planując nową inwestycję, remont czy modernizację. Nie jest to dokument, który da nam odpowiedź na pytanie, ile „co do grosza” zapłacimy za wykonanie prac określonych w przedmiarze, a jedynie jaki jest przybliżony koszt planowanych robót. Dokładne wyliczenie kosztów i propozycję cen za wykonanie robót budowlanych określi kosztorys ofertowy, ale o nim piszę dalej. Dokładną instrukcję kalkulacji kosztorysu inwestorskiego dla inwestora publicznego zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury [1]. Jest w nim wyraźna informacja, że kosztorys ten powinien być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej według wzoru: