Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1230,
z dnia 03.07.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
2. Dz.U. poz.1292,
z dnia 12.07.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców
3. Dz.U. poz.1309,
z dnia 15.07.2019
USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 4 do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • w art. 8 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,