Zgodnie z Polską Normą PN-B-10425 [1] dachy strome to takie, których połacie dachowe są pochylone pod kątem powyżej 12° względem stropu nad ostatnią kondygnacją (chociaż niektórzy producenci materiałów dekarskich i dekarze przyjmują, że jest to kąt powyżej 20°).          

Dachy strome są projektowane i wykonywane jako przekrycia w budynkach użyteczności publicznej, handlowych, mieszkalnych wielorodzinnych, jednak najczęściej można je spotkać w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Na najwyższej kondygnacji budynku, po przekryciu jej dachem stromym, powstaje zamknięta przestrzeń – poddasze nieużytkowe nieogrzewane (gospodarcze, tzw. strych) lub poddasze użytkowe ogrzewane (mieszkalne).

W przypadku poddaszy nieużytkowych połacie dachu nie są ocieplane – izolację cieplną układa się na wierzchu stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną. Powstała, pomiędzy ocieplonym stropem a połaciami dachu, przestrzeń pełni podobną funkcję jak pustka powietrzna w stropodachu wentylowanym.

Dachy strome nad poddaszami użytkowymi ogrzewanymi

W przypadku poddaszy użytkowych izolację cieplną układa się w połaciach dachu stromego. Powstaje w ten sposób wielowarstwowa przegroda zewnętrzna budynku nad poddaszem użytkowym, a każda z warstw w tej przegrodzie pełni określoną funkcję:

  • konstrukcja nośna – więźba dachowa (najczęściej drewniana, rzadziej stalowa),
  • pokrycie – z dachówek (cementowych, ceramicznych), blachodachówki, dachówki bitumicznej, itd. ułożonych na konstrukcji wsporczej (łaceniu/ewentualnie na pełnym deskowaniu i łaceniu) – jest to tzw. warstwa deszczoszczelna. Dodatkowo, pod pokryciem dachowym, układana jest warstwa wstępnego krycia z folii (FWK) lub membrany (MWK), która tworzy tzw. warstwę wiatroszczelną (wiatroizolacja) – nazywana drugą płaszczyzną odwodnienia dachu,
  • izolacja cieplna – najczęściej z płyt z wełny mineralnej lub z płyt styropianowych, rzadziej z płyt PIR, zabezpieczonych od strony poddasza użytkowego paroizolacją,
  • warstwa wewnętrzna wykończeniowa – najczęściej jest to obudowa z płyt g-k na ruszcie metalowym (tzw. suchy tynk), wykończony gładzią gipsową i powłoką malarską.

Dlaczego warto docieplać dachy?

W jednorodzinnym budynku mieszkalnym procentowy udział strat ciepła przez dach stromy (10%-30%) i przez ściany zewnętrzne (20%-30%) jest podobny, ponieważ powierzchnie obu przegród są do siebie zbliżone. W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ta proporcja zależy od liczby kondygnacji nadziemnych. A zatem docieplanie dachów stromych nad poddaszami użytkowymi może znacząco wpłynąć na całkowite obniżenie strat ciepła, szczególnie w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.