W poprzednich artykułach o BIM pisałem głównie o modelach, ich użyteczności i zawartości informacyjnej. Pojęcie wielowymiarowości podsumowuje niejako ten temat pokazując, jak wiele informacji i możliwości daje nam technologia BIM.

Wymiary MD w modelach BIM

Zgodnie z ideą BIM zasób wiedzy i informacji zawarty w modelu BIM stanowi podstawę do podejmowania decyzji podczas całego cyklu życia obiektu budowlanego. Wiemy już, że możliwość gromadzenia i porządkowania danych, dostęp do nich oraz przejrzystość wyszukiwania są największymi zaletami BIM.
Pojęcie wielowymiarowości modeli BIM odnosi się do dwóch omawianych wcześniej rodzajów danych:

  • informacji geometrycznych i opisu stopnia zaawansowania tworzonego modelu,
  • informacji opisowych, które są zawarte w modelu.

W praktyce w celu pokazania i usystematyzowania pojęcia wielowymiarowości wykorzystano znany wcześniej wszystkim schemat oznaczeń: 2D – dwa wymiary (mowa o rysunkach płaskich) oraz 3D – trzy wymiary (model przestrzenny trójwymiarowy).
W artykule przedstawione będą wymiary od 3D-MD wykorzystywane w technologii BIM (określa ona obiekty budowlane w wielowymiarowej przestrzeni zmiennych MD, gdzie „M” z ang. „multidimensional” oznacza właśnie wielowymiarowość). Podstawowa koncepcja MD pozwala analizować komponenty w wielu dziedzinach – geometryczne, fizyczne, behawioralne i atrybuty związane z czasem [5].
Poniżej przedstawiono kolejne wymiary modeli BIM:

  • 3D – dane geometryczne, model obiektu pokazany w trzech wymiarach,
  • 4D – model 3D poszerzony o informacje związane z czasem realizacji inwestycji,
  • 5D – model 3D wraz z informacjami powiązanymi z kosztami np. budżetem inwestycji,
  • 6D – model 3D wraz z danymi niezbędnymi do przeprowadzenia analiz wpływu obiektu na środowisko,
  • 7D – model 3D wraz z danymi wspomagającymi zarządzanie eksploatacją obiektu budowlanego.