Główne okno programu Norma EXPERT zostało tak zaprojektowane, aby w sposób intuicyjny i łatwy przechodzić pomiędzy kolejnymi etapami pracy nad kosztorysem – od wprowadzania pozycji przedmiarowych, po wydruki. Składa się ono z pięciu podstawowych części: wstęgi poleceń, umieszczonej na górze i dającej dostęp do najważniejszych poleceń programu oraz czterech paneli: lewego, środkowego, prawego i dolnego.

Ikony programu znajdujące się na wstędze poleceń były już wielokrotnie opisywane. One, jak i pomoc kontekstowa dostępna pod prawym klawiszem myszki, a także szybka możliwość zmiany wielkości czcionki ekranowej, przyczyniają się w znaczący sposób do polepszenia komfortu naszej pracy (nie zapominamy też o możliwości wyboru kolorów i czcionek ekranowych, a także stylu programu). Co jeszcze może nam pomóc? Przede wszystkim odpowiednio ustawione Panele.

Rodzaje paneli

Jak wspomniałem powyżej, w głównym oknie programu mamy cztery Panele:

  • środkowyzawartości, to na nim wyświetlany jest kosztorys w różnych widokach i zestawieniach,
  • lewynawigacyjny, najczęściej zawierający listy przedstawione w postaci drzewiastej i narzędzia ułatwiające poruszanie się po kosztorysie,
  • prawywłaściwości, na nim pokazywane są dane lub właściwości zaznaczonego elementu kosztorysu,
  • dolnykosztorysu, znajduje się bezpośrednio pod kosztorysem, są w nim wyświetlane podsumowania obejmujące zaznaczony element kosztorysu.

Co godne odnotowania, zawartość Paneli dostosowuje się do zmian głównych widoków kosztorysu, udostępniając tylko te funkcje, które w danym kontekście są możliwe do wykonania.

Aby odpowiednio ustawić (wybrać) Panele przechodzimy na dół ekranu, na lewą jego stronę na pasek stanu art-nowicki-panele-1.

Do wyboru mamy pole art-nowicki-panele-2 z listą paneli ekranu. Po jej rozwinięciu zaznaczamy, które z nich mają być widoczne na ekranie (ustawiamy dla konkretnego widoku).

Po prawej stronie przycisku listy paneli dostępny jest przycisk resetuj art-nowicki-panele-9 umożliwiający przywrócenie jej do wartości domyślnych programu.
Na pasku stanu znajduje się też Lista okien art-nowicki-panele-10-1 zawierająca listę otwartych okien i umożliwiająca przełączanie się między nimi, a także Lista działów art-nowicki-panele-11 ułatwiająca poruszanie się po kosztorysie szczególnie wtedy, gdy panel nawigacyjny jest ukryty – o czym poniżej.
Po odpowiednim ustawieniu (wyborze) Paneli wywołujemy je poprzez przesunięcie myszki na lewą, prawą lub dolną część ekranu. Spowoduje to, że interesujący nas Panel „wysunie się” na ekran.
Panel możemy zostawić na ekranie „na stałe”, klikając na przycisk Zadokuj,

zrzut ekranu

a jeśli ma się pojawiać tylko wtedy, gdy chcemy, klikamy na przycisk Autoukrywanie.

zrzut ekranu

Jeśli panel może zostać zamknięty, obok ikony autoukrywania znajduje się ikona zamykania . Zamknięty panel można przywołać na ekran, klikając jego nazwę na liście, znajdującej się pod przyciskiem Lista paneli w oknach, w których panele występują – możliwość ta dotyczy paneli spoza głównego okna programu, które też są dostępne na innych ekranach. Panele głównego programu nie mogą być zamykane, tylko ukrywane.

Do czego służą panele?

Panel zawartości jako główny panel programu jest elementem stałym, na którym wyświetlany jest kosztorys w różnych postaciach: drzewa lub tabeli oraz w różnych zestawieniach, zależnych od wybranego widoku: PRZEDMIAR, KOSZTORYS, POZYCJE, NAKŁADY i ZESTAWIENIA lub w widokach szczegółowych widoków głównych, które wybieramy z grupy Widok.

Panel nawigacyjny wyświetlany jest z lewej strony ekranu; znajdują się na nim zakładki ułatwiające poruszanie się po kosztorysie: drzewo działów i pozycji, drzewo katalogów norm oraz tabela zestawów i stylów wydruków. Mamy też możliwość wyszukiwania katalogów czy nakładów. Jeśli na panelu nawigacyjnym wyświetlone są katalogi, to można przez zwykłe przesuwanie wstawić pozycje do kosztorysu, jeśli nakłady – dodać nakład.

zrzut ekranu

Powyżej karta KNR i „przeciągnięcie” pozycji do przedmiaru (mogą pojawić się dodatkowe okna – z modyfikacjami, wyborem ceny nakładu itp.).

Na elementach drzew można wykonywać przesuwanie, przeciągając je z miejsca na miejsce (karta Działy).

zrzut ekranu

Panel kosztorysu znajduje się na dole, pod oknem zawartości kosztorysu. Są na nim wyświetlone karty służące do przejrzenia nakładów pozycji, jej obmiarów (opis i wyliczenie), opisu robót, podsumowania, listy pozycji nakładów, zasad przedmiarowania oraz nakładów pozycji KNR.

Panel właściwości można wyświetlić na panelu prawym, z prawej strony ekranu. Są na nim pokazywane dane zaznaczonego elementu kosztorysu – działu, pozycji, nakładu, obmiaru oraz inne informacje potrzebne programowi lub wygenerowane przez kosztorys jak lista definicji i wzorów, lista wariantów, stałe kosztorysu (obliczenia pomocnicze) oraz opcje kosztorysu.

zrzut ekranu

Warto zauważyć, że Panele zawartości i Panele boczne są ze sobą zsynchronizowane. Jeśli klikniemy na elemencie drzewa lub tabeli, to gdy jest to możliwe, na panelu nawigacyjnym w drzewie zostanie podświetlony ten sam element, a w panelu właściwości zostaną wyświetlone jego dane.

Ukrywanie paneli

Możliwość autoukrywania paneli jest szczególnie przydatna, w momencie gdy uruchomione wszystkie panele zbyt mocno zakrywają Panel środkowy. Sytuacja taka najczęściej zachodzi wówczas, gdy mamy ustawiony nietypowy rozmiar czcionki systemowej w Windowsie. Widok można poprawić, zmieniając jej ustawienie na zalecaną. Warto też sprawdzić ustawienia czcionki w samym programie Norma EXPERT, sięgając do Opcji programu -> Opcje użytkownika -> Rozmiar czcionki. Może się okazać, że kilka prostych ruchów pozwoli nam na zaoszczędzenie paru złotych na monitor o większej rozdzielczości i uzyskanie odpowiedniej czytelności na ekranie.

W moim przypadku wystarczyło zmniejszyć czcionkę systemową...

zrzut ekranu

Niewątpliwie korzystanie z Paneli przyczynia się do zwiększenia komfortu pracy. Dzięki nim możemy przyspieszyć nasze działanie – vide przeciąganie pozycji z bazy KNR i przesuwanie pozycji na drzewie, poczuć się bezpieczniej – vide zasady przedmiarowania i wyszczególnienie robót, łatwo zlokalizować pozycje, w których występuje dany materiał lub sprzęt – vide pozycje nakładu i wiele, wiele innych. Słowem ergonomia na 5+.

Jak korzystać z paneli – kilka podpowiedzi

A poniżej kilka przykładów, jak zorganizować sobie ekran Normy EXPERT, by zmieścić na nim maksimum niezbędnych informacji.

Widok PRZEDMIAR -> Panel kosztorysu i Zasady przedmiarowania. Niby pamiętamy, ale... lepiej mieć pod ręką.

Śledzenie na bieżąco wartości Kosztorysu/Działów/ Pozycji z ich składnikami to żaden problem – zapewnia to widok KOSZTORYS -> Panel kosztorysu i Podsumowanie.

Dla Działu.

Dla pozycji.

Chcemy porównać nakłady dla pozycji z oryginalną zawartością katalogów? Uruchamiamy na widoku KOSZTORYS -> Panel kosztorysu -> Dane pozycji z katalogu. Teraz łatwo sprawdzimy oferenta…

A gdy szybko chcemy zobaczyć, w których pozycjach występuje dany materiał i do nich przejść, wywołujemy na widoku NAKŁADY -> Panel kosztorysu i Pozycje nakładu.

Z kolei na widokach KOSZTORYS/POZYCJE -> Panel kosztorysu możemy bez zbędnej zwłoki zobaczyć Nakłady pozycji lub Przedmiar (jeżeli są ukryte na głównym widoku).

Poniżej widok POZYCJE -> Panel kosztorysu -> Nakłady pozycji.

Również na widoku PRZEDMIAR możemy zobaczyć Nakłady pozycji.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby szybko przełączać się i zarządzać różnymi wersjami kosztorysu. Uzyskamy to na widokach PRZEDMIAR/KOSZTORYS/POZYCJE/NAKŁADY/NARZUTY i ZESTAWIENIA wywołując Panel właściwości -> Opcje kosztorysu -> zakładka Menedżer (przy uruchomionym trybie rejestracji zmian).

To tylko kilka przykładów, pokazujących że każdy może znaleźć optymalne zastosowanie i ustawienia dla Paneli.

Praca na dwóch monitorach

Wyposażeni w ekran laptopa i dodatkowy monitor lub komputer stacjonarny obsługujący dwa monitory możemy powiększyć naszą przestrzeń roboczą. Uzyskamy to w systemie Windows, po wejściu w Ustawienia -> Wyświetlacz -> Wiele wyświetlaczy -> Rozszerz te ekrany.

zrzut

W programie Norma EXPERT przyda się nam to podczas korzystania z modułów: Harmonogram, Wykonane roboty, Koszty cyklu życia, a zwłaszcza podczas dopisywania pozycji z bazy KNR (widoki PRZEDMIAR i KOSZTORYS)
art-nowicki-panele-30 i art-nowicki-panele-31.

Uruchamiając je, uzyskujemy okno, które możemy „przeciągnąć” na drugi ekran. W ten sposób na jednym monitorze wyświetlamy główny ekran programu, a na drugim moduł Harmonogramowania, Wykonanych robót, Kosztów cyklu życia.

Identycznie postępujemy przy dodawaniu pozycji z bazy KNR, wówczas na jednym ekranie pozostawiamy główne okno programu Norma EXPERT, a na drugi przesuwamy okno Wstawiania pozycji, którego nie musimy zamykać po wstawieniu pozycji do kosztorysu.

Podobnie przy wyborze z menu głównego programu Import pliku IFC, możemy „przeciągnąć” przeglądarkę IFC na drugi monitor. W ten sposób wejdziemy w interakcję pomiędzy głównym oknem programu, a przeglądarką IFC. Pozycje/wyrażenia obmiarowe przenoszone z przeglądarki IFC do kosztorysu automatycznie wyświetlą się na drugim ekranie. Tak samo, podświetlając pozycje w kosztorysie, na drugim ekranie zostanie podświetlony element wskazany w kosztorysie.

I tak, ku naszemu zadowoleniu poprawimy ergonomię pracy, oczywiście w NeXie!