Aktualizacja cen na podstawie cenników Intercenbud

Czas goni i następny kwartał nastał jak z bicza strzelił. Niejeden z nas, kosztorysantów, sporządził już kilka/ kilkanaście kosztorysów inwestorskich/ ofertowych, dokonał poprawek i przecen. Na szczęście praca kosztorysanta z dużym powodzeniem może być i jest wykonywana bardzo często zdalnie. Żadne więc zawirowania na zewnątrz nie przeszkadzają mu w pracy, wystarczy dostęp do Internetu, który jest jak port nad morzem otwierający okno na świat. Informacje, które możemy pozyskać, i które otrzymujemy ze stron internetowych, załączniki przechodzące na maila, wszystko to znakomicie nas wspomaga. A my jak najbardziej wykorzystujemy te cuda techniki, które nie przymierzając, mają już ponad kilkadziesiąt lat... Bez porównania jednak, szybkości jakie jesteśmy w stanie uzyskać obecnie, przy zdalnym połączeniu nie są już tak niskie, jak jeszcze kilka lat temu. Stąd pobranie plików z danymi, o wielkości kilkuset megabajtów, czy nawet gigabajtów nie przyprawia nas o ból głowy i wieczne ślęczenie... Dokumentacja projektowa - pliki CAD-owskie, zdjęcia etc. z powodzeniem wchodzą przez Internet do naszego komputera i podlegają dalszej obróbce. Z drugiej strony, nie zwalimy winy na pocztę/ kuriera, że w porę nie dostarczył przesyłki. W końcu jesteśmy poważnymi, rzetelnymi zawodowcami. A skoro mamy nowy kwartał, to i nowe, świeżutkie ceny do kosztorysowania. A jakże - pobrane z Internetu, ze strony www.intercenbud.pl (a płyta w drodze...).

O cennikach sporo już było napisane (vide poprzedni Bumerang i tutoriale z 2016 roku) my jak zwykle mamy jeszcze coś do napisania, co może w pracy kosztorysanta się przydać, a na co może nie zwróciliśmy do tej pory uwagi, gdyż, np. jest całkiem świeże.

Powinniśmy już dokładnie wiedzieć i przećwiczyć sobie, jak i skąd zaimportować ceny, przejdźmy więc do ich Aktualizacji w kosztorysie. Uważni czytelnicy zapewne pamiętają, że była o tym mowa w poprzednim tutorialu, tym razem dokonamy tego na podstawie zaimportowanych cenników Intercenbudu, a nie na podstawie kosztorysu.

Czyli zaczynamy tradycyjnie od otwarcia kosztorysu, na którym będziemy wykonywać przeceny. Tak na marginesie, zdarzają mi się pytania od kolegów, czy po wczytaniu z zewnątrz cen do programu, nie zmienią im się ceny w dotychczas sporządzonych kosztorysach? Oczywiście, że nie! To czy, kiedy i z którego poziomu cen skorzystamy przy aktualizacji naszego kosztorysu/ kosztorysów, zależy tylko i wyłącznie od nas, a program grzecznie się nas słucha.

Kosztorys otwarty - klikamy na Uaktualnij.
Tym razem wybieramy Na podstawie Cenników dołączonych do kosztorysu.

Jak widzimy powyżej, mamy sporo opcji do wybrania. Zaznaczamy te, których potrzebujemy i klikamy na przycisku Cenniki.
Poniżej pojawi się nam Lista dostępnych w bazie Cenników, w tym najnowsze - Intercenbud 2 kw. 2020.

Zahaczamy cennik, który przypiszemy do kosztorysu.
Dodatkowe opcje wybierzemy wśród Opcji poziomu cen:

oraz w Opcjach zakresu cen:

Po dokonaniu odpowiedniego wyboru klikamy poniżej na Wybierz

i na dole ekranu mamy wybrane aktualne cenniki.

Dobieranie ceny nakładów

Z kolei po kliknięciu na Opcje szukania...

precyzujemy, w jaki sposób program ma dobierać ceny nakładów w cenniku.

Gdy wybierzemy Rozszerzone (anonimy), dodatkowo możemy wybrać Szukanie wg nazw: Nie/ Gdy nie ma wg indeksu/ Zawsze.
Pokazane poniżej ustawienia są domyślnymi w programie i zapewniają optymalne wyniki przy szukaniu cen - wycenie kosztorysu.

Po dokonaniu wyboru klikamy na OK.

I na kolejne OK.
Program przechodzi do szukania cen dla poszczególnych składników RMS, zatrzymując się w miejscach, gdzie użytkownik musi podjąć decyzję, którą Wybrać cenę, Nakład lub Wybieraj zawsze nakład do kosztorysu.

Warto zwrócić uwagę, że mamy w tym miejscu do wyboru szereg niezwykle ciekawych opcji.
Po pierwsze możemy wybierać wśród cen z i bez narzutów - szybko przełączając się pomiędzy nimi.

Ceny bez narzutów

We wcześniejszych wersjach Normy EXPERT ceny z i bez narzutów pojawiały się na jednej liście, stąd łatwo było o pomyłkę. W kolumnie "Źródło ceny" były wyświetlane właściwe informacje o cennikach, ale przy wycenie wielu nakładów można było się pomylić.
Pamiętajmy więc o aktualizacji programu do najnowszej wersji!!!
Pojawią się też, o ile takie wystąpią dla danego materiału ceny śr. min. max.

Z kolei zmieniając Opcje szukania - Zmień...

Zrzut z ekranu Norma Expert

Wprowadzimy kolejne powyższe parametry.
Zaś Szukaj w - Zmień... da nam poniższe możliwości

Zrzut z ekranu Norma Expert

Po kliknięciu na wybranych...

Zrzut z ekranu Norma Expert

mamy możliwość zaznaczenia, w których cennikach program ma szukać ceny.

Zrzut z ekranu Norma Expert

Po kliknięciu na Wybierz, wpisujemy tzw. Zestaw opcji:

Zrzut z ekranu Norma Expert

np. Intercenbud i klikamy na dyskietkę, w celu zapisania go. W ten sposób możemy utworzyć własne Zestawy, z których później, w szybki sposób skorzystamy. Przyda się nam to zwłaszcza, gdy podpisujemy umowę o korzystanie z cenników konkretnego wydawcy/ producenta.
Zapisane zestawy źródeł wyszukiwania nie są powiązane z kosztorysem, a co za tym idzie, będą również dostępne przy wycenie innych kosztorysów.

Poniżej wybieramy Szukaj – Wszystkie

i wynik szukania, dla cen bez narzutów (pojawiły się nam kolumny z cenami min. i maks.)

i dla cen z narzutami (tu z kolei mamy dodatkowo kolumnę Cena min. z narzutami).

W kolejnych kolumnach mamy informację o kwartale i roku wydania, dostawcy, źródle ceny. Zawęzimy teraz poszukiwania do drugiego kwartału, wpisując w pasek automatycznego filtrowania cyfrę 2. Dodatkowo posortowaliśmy ceny w sposób narastający, wykorzystując kolumnę Cena śr. z narzutami.

Dla każdej z kolumn przewidziano odpowiednie filtry - nic tylko skorzystać.
Ustawione domyślnie w programie filtry dla poszczególnych kolumn, można oczywiście zmieniać.
Np. dla kolumny Nazwa

Zrzut z ekranu Norma Expert

i dla kolumny Cena śr.

Zrzut z ekranu Norma Expert

W oknie Wybór ceny nakładu - Wyszukanie nakładu mamy jedną kolumnę bez szarego tła. Jest to domyślna kolumna, z której będzie wstawiana cena do kosztorysu. W przykładzie poniżej jest to kolumna Cena śr. Widzimy również (o ile wystąpią) Ceny min. i maks.

Zmiana domyślnego wyboru cen w programie Norma EXPERT

Chcąc zmienić domyślą kolumnę wyboru cen, przechodzimy do zakładki Ceny w Opcjach kosztorysu.

Zrzut z ekranu Norma Expert

Jest to istotne ponieważ dwuklik na nakład (w kolumnie bez ceny np. "Nazwa") spowoduje wstawienie ceny z tej kolumny. Dla ułatwienia dodatkowo taka cena jest pogrubiana. Widać również, że jest przenoszona do pola "Cena" dostępnego na dole okna.

Można również dla dowolnego nakładu, wybrać cenę z innego poziomu, niż z ustawionego w Opcjach. Wówczas po kliku w komórkę z ceną np. Cena maks. kolor czcionki zmieni się na niebieski.
Wszystkie opisane zmiany mają na celu poprawę prezentacji przy wstawianiu cen do kosztorysu i ułatwić pracę kosztorysantowi.

Reasumując:

  • białe tło w kolumnie "Cena śr., Cena maks. lub Cena min." informuje o tym, że w opcjach kosztorysu został wybrany wyróżniony poziom cenowy;
  • pogrubienie "czarnej" ceny oznacza, że cena z wybranego rekordu listy wyników wyszukiwania zostanie wstawiona do kosztorysu;
  • pogrubienie "niebieskiej" ceny świadczy o tym, że dana cena została wybrana/zaznaczona bezpośrednio poprzez klik w pole z ceną.

Cena jako wyrażenie arytmetyczne

W programie rozbudowano również obsługę pola "Cena". Oprócz tego, że można wstawić, w tym miejscu własną cenę, inną niż dostępną w informatorach, to dodatkowo może być ona zapisana w postaci wyrażenia arytmetycznego.

A gdy nie mamy 100% pewności, czy jest ona prawidłowa, bo pobieramy ją z materiału o nieco innej nazwie, warto zmienić zakładkę na Dane szukanego nakładu.

Otrzymamy wówczas informację o działach/ pozycjach (technologii wykonania robót), w których dany materiał występuje, ale co równie ważne, o ilości i wartości tegoż materiału. Powinno to dodatkowo ułatwić nam podjęcie decyzji, o stosowaniu danego materiału i jego ceny, czy też poszukiwania dalej.
Program kosztorysowy Norma EXPERT, co bardzo istotne daje nam informację, o Właściwościach materiałów. Z nich dowiemy się m.in. o źródle i dacie ceny.
A gdy już zaktualizujemy wszystkie ceny, możemy powiedzieć - gotowe!