Możemy śmiało stwierdzić, że każdy z użytkowników Normy EXPERT – ten po kursie, ten czytający instrukcje obsługi i ten, który idzie na przysłowiowy żywioł – ma swoje ulubione, sprawdzone w boju, sposoby sporządzania przedmiaru czy też kalkulacji kosztorysowej (czytaj: utarte ścieżki postępowania z powyższymi). Radzimy sobie lepiej lub gorzej, ale w końcu zawsze dochodzimy do celu. Warto jednak pamiętać, że jego osiągniecie możemy również nieco ułatwić. W tym odcinku cyklu zebraliśmy garść wskazówek i porad, mniej lub bardziej znanych, które w wielu przypadkach mogą okazać się zadziwiająco pomocne. Warto z nich skorzystać!  

Opcje programu

Klikając na ikonkę Kasku z głównego menu wybieramy polecenie Opcje programu.

zrzut

Z lewej strony okna wyświetlony zostanie panel, na którym możemy wybrać kategorię ustawień: Opcje programu, Opcje widoków lub Opcje kosztorysu oraz dodatkowe podkategorie.
Z prawej zaś strony pokazują się szczegółowe dane wybranych opcji. Nas będzie interesowała kategoria Opcje programu – Opcje użytkownika – Kosztorys oraz Skróty klawiszowe.

Opcje użytkownika – Kosztorys

zrzut

Która z funkcji tu zawartych może najbardziej nam się przydać? Przede wszystkim zaznaczmy Wczytuj ostatnio edytowane kosztorysy – rzadko kiedy zdążymy za jednym uruchomieniem programu zakończyć pracę nad przedmiarem/kosztorysem, a wybierając tę opcję otworzy się nam on (one) automatycznie.

Z kolei zaznaczając opcję Przejdź do ostatnio odwiedzanego miejsca, kosztorys po otwarciu zostanie wyświetlany w widoku, w którym został zamknięty. Czyli będąc np. na 109 pozycji kosztorysu, w widoku Pozycje, po zamknięciu i ponownym otwarciu programu - będziemy dokładnie na pozycji 109, w widoku Pozycje.

Zaznaczenie opcji Pamiętanie stanu zwinięcia elementów widoku, powoduje zapamiętywanie stanów zwinięcia działów i pozycji w kosztorysie, przy czym przedmiar/kosztorys należy zapisać (nawet wtedy, gdy nie były wykonywane żadne zmiany), aby po ponownym otwarciu stany te zostały odtworzone.

Ścieżki kosztorysów pozwalają nam na ustawienie, dodanie, usunięcie miejsc zapisania przedmiarów/kosztorysów na dysku, w określonych folderach.
Klikając przycisk Dodaj Bez tytułu, otwieramy okno wyszukiwania folderów, w którym wybieramy właściwy folder. Kliknięciem przycisku Usuń  122usuwamy folder z listy. Przy pracy w sieci, gdy kosztorysy zapisujemy na serwerze, ścieżką może być zamapowany folder na serwerze lub udostępniony udział.
Możemy również dwukrotnie kliknąć na liście, wejść w edycję ścieżki i wpisać lub wkleić nową ścieżkę bez konieczności jej wyboru poprzez okno dialogowe.

zrzut

Kolejność ścieżek ustawiamy przyciskami123i 124i w tej kolejności będą pojawiać się one na liście wyboru np. w oknie otwierania

zrzut

lub zapisywania kosztorysu.

zrzut

A wszystko, aby utrzymać porządek i łatwo trafić do interesującego nas folderu.

Włączenie opcji Pokazuj stronę startową z listą ostatnio edytowanych kosztorysów spowoduje, że po uruchomieniu programu zostanie wyświetlona karta Strona startowa z poleceniami tworzenia różnych typów kosztorysu oraz listą ostatnio edytowanych kosztorysów.

zrzut

Przy liście Ostatnio używanych kosztorysów mamy dostępny znaczek "pinezki", który daje nam poniższe możliwości.

zrzut

Przydatną opcją, zwłaszcza dla osób, które posiadają tzw. kosztorysy wzorcowe, będzie Przypnij do listy – oznaczony w ten sposób kosztorys nie zginie nam już z Listy ostatnio edytowanych kosztorysów.

Po zaznaczeniu opcji Edycja właściwości w oknie dialogowym, edycja aktywnego elementu kosztorysu nie będzie się odbywała na panelu Właściwości, lecz w oknie dialogowym wywoływanym klawiszami Ctrl+Enter lub poprzez dwukrotne kliknięcie na nieedytowalnej kolumnie.

zrzut

Do wyboru opcja aktywna – wywołane okno dialogowe

lub opcja nieaktywna – wywołany Panel właściwości. Co kto lubi.

Jeśli zaznaczymy opcję Kosztorysy poprzez Eksploratora Windows otwieraj w aktywnej instancji programu, to gdy klikniemy dwukrotnie na kosztorysie, zostanie on otwarty jako kolejny w uruchomionym już programie, w przeciwnym razie zostanie uruchomiona następna instancja Normy EXPERT z otwartym pojedynczym kosztorysem.

Opcja Wyróżnij zerowe, ujemne i niepoprawne wartości pozwala włączyć lub wyłączyć na widokach wyróżniane zerowych i ujemnych wartości, co zwróci naszą baczniejszą uwagę, czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu.

A jeżeli denerwują nas „dymki”, możemy wybrać opcję Nie pokazuj.

zrzut

Całość operacji potwierdzamy, tradycyjnie naciskając na klawisz OK.

Z pewnością docenimy również możliwość zmiany wielkości czcionki ekranowej. Teraz każdy przeciągając suwak Rozmiar czcionki może dopasować do swoich potrzeb wielkość czcionki całej aplikacji, w tym wyświetlanych widoków, paneli, przycisków, poleceń menu, drzew, itd.

zrzut

Największy możliwy rozmiar to 150% czcionki podstawowej.

zrzut

Dodatkowo wielkość czcionki można zmienić korzystając z suwaka Powiększenie wszędzie tam, gdzie jest on widoczny.
Poniżej powiększenie 100%

oraz 150%.

Teraz nic nie umknie naszej uwagi.

Opcje użytkownika – skróty klawiszowe

Teraz coś dla fanów skrótów klawiszowych. Skróty znane z edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. są również dostępne w Normie EXPERT. Zostały wstępnie zdefiniowane przez autorów programu (te najważniejsze), a użytkownik może je w dowolnym momencie zmodyfikować, ustawiając wg własnego uznania.  

zrzut

Na karcie Skróty klawiszowe znajduje się lista poleceń i funkcji programu pogrupowanych w kategorie wraz z ich skrótami klawiszowymi. Po rozwinięciu kategorii pojawia się lista funkcji związanych z tą kategorią – zawiera ona nazwę funkcji lub konkretnego polecenia, skrót klawiszowy oraz opis.

zrzut

Klikanie na wierszach poleceń wyświetla pod listą, w polu Wybrane polecenie, ich nazwę wraz ze skrótem – jeśli taki jest. Pole Wciśnij nowy skrót jest polem edycyjnym, w którym definiujemy nowy skrót, zaś w polu Skrót jest używany dla: pokazywany jest opis funkcji/polecenia przypisanych do danego skrótu.
Jeśli chcemy usunąć skrót, podświetlamy daną funkcję/polecenie i klikamy przycisk Usuń skrót.
Aby zdefiniować nowy skrót, należy ustawić wskaźnik myszy w polu Wciśnij nowy skrót i nacisnąć kombinację klawiszy. Przykładowo wciśnięcie klawiszy Ctrl, Shift i A wygeneruje nam skrót Ctrl+Shift+A.

zrzut

Jeżeli jakaś kombinacja skrótów klawiszowych jest niedozwolona, zostaniemy o tym poinformowani poprzez znaczek  orazart-nowicki- expert-ikonanieaktywny klawisz Przypisz.

zrzut

Program umożliwia nam przypisanie dla funkcji/polecenia kilku skrótów klawiszowych – należy je wpisywać kolejno, jeden za drugim.

zrzut

W przypadku, gdy istnieje już skrót klawiszowy wcześniej przypisany do danego polecenia, powinniśmy go zmienić na inny lub usunąć istniejące przyporządkowanie. Gdy klikniemy przycisk Przypisz, który dokona nowego przyporządkowana, zostanie wyświetlone pytanie, czy stare przypisanie usunąć:

zrzut

Po wyborze Tak, stare przyporządkowanie zostanie usunięte, a nowe ustawione.

Skróty klawiszowe podobnie definiujemy w Przeglądarce IFC i module Wykonanie robót. W obu tych widokach wywołanie okna edycji skrótów ma miejsce po kliknięciu ikony art-nowicki-norma-tips-tricks-23, która znajduje się na pasku szybkiego dostępu.

Układ skrótów zawsze możemy przywrócić do ustawień domyślnych programu. Uzyskamy to klikając na klawisz Domyślne i potwierdzając wykonanie operacji.

zrzut

Po kliknięciu na Tak usunięte zostaną wszystkie nadane przez nas skróty, a na ich miejsce zostaną podstawione skróty Normy EXPERT.

Skróty klawiszowe oraz inne dostępne/aktywne funkcje programu będą także dostępne w pomocy kontekstowej programu (prawy klawisz myszy)

lub „przypomniane”, gdy najedziemy wskaźnikiem myszy na ikonkę w menu programu, oczywiście przy aktywnych „dymkach”.

zrzut

Teraz wystarczy tylko wdrożyć powyższe ustawienia i... szybko wziąć się do kosztorysowania!