Gdy przebrniemy przez cały proces przygotowania przedmiaru lub kosztorysu stajemy przed koniecznością takiego ich przekazania, aby nikt, kto je otrzyma, nie posądził nas o brak profesjonalizmu lub co gorsze o ignorancję. Ci, którzy przygotowują dokumentację, doskonale wiedzą, że wymagania odnośnie przekazania odpowiedniego zestawu wydruków oraz ich szczegółowości są bardzo różne. 
Poza zamówieniami publicznymi brak jest konkretnych reguł określających wydruk np. jak powinna wyglądać strona tytułowa, tabela elementów scalonych, kosztorys, czy dołączyć zestawienie materiałów, sprzętu itp. W tym zakresie panuje całkowita dowolność, a to jaki wydruk, z jakimi informacjami przekażemy dalej, zależy tylko i wyłącznie od ustaleń pomiędzy stronami. Stąd tak ważne, by poczynić je przed przystąpieniem do sporządzenia kalkulacji. Nie raz i nie dwa zdarzały się przypadki, gdy inwestor lub zamawiający zainteresowany pierwotnie tylko cenami jednostkowymi robót, nagle prosił o zestawienie materiałów i sprzętu. A przecież mogliśmy przygotować dla niego kalkulację uproszczoną, skąd więc nagle mamy wziąć dane o materiałach lub sprzęcie? Nierzadko z obłędem w oczach i niepotrzebnym stresem, zaczynamy „miotać się” przed wykonaniem ostatecznego wydruku walcząc z myślą – „Czy aby na pewno to ten wydruk"?
Ale od czego mamy nasz ulubiony program? Autorzy Normy EXPERT z pewnością przewidzieli różne sytuacje i przygotowali odpowiednie zestawy oraz szczegółowe wydruki. I mamy rację: ilość i jakość wydruków wbudowanych w program zadowoli każdego. Nieważne, czy kosztorysujemy od czasu do czasu, czy to główne nasze źródło utrzymania, dla każdego znajdziemy „to coś”, tzn. odpowiedni wydruk. 
Po tym długawym wstępie przechodzimy na kartę WYDRUKI.

Wydruki gotowe

Autorzy programu przygotowali gotowe, najbardziej popularne tzw. zestawy wydruków. Każdy z nich ma określoną domyślnie listę elementów do wydruku. Użytkownik może skorzystać z przygotowanych, gotowych zestawów, np. Norma EXPERT, Kosztorys inwestorski, powykonawczy, ofertowy itd.

Wybierając konkretny zestaw, do dyspozycji otrzymamy różnego rodzaju wydruki. Inny zestaw otrzymamy np. dla Normy EXPERT,

a jeszcze inny dla Kosztorysu ofertowego. Również szczegółowość dla poszczególnych wydruków może być inna.

Co istotne i bardzo ułatwiające pracę, dla każdego podświetlonego rodzaju wydruku mamy automatycznie generowany jego podgląd. Pozwala on szybko ocenić, czy ilość informacji, które chcemy drukować, jest wystarczająca, czy może jest ich za dużo lub za mało. 

Własny zestaw wydruków

Autorzy programu przygotowali nie tylko najczęściej występujące warianty wydruków, ale dali użytkownikowi możliwość ich modyfikacji. Dotyczy to zarówno szczegółowości wydruku, jak i zestawów wydruków.

Po kliknięciu na ikonę Edytuj zestawy użytkownik może dokonać następujących modyfikacji.

Może przesuwać kolejność wydruków góra dół lub kasować je z listy.
Po takiej modyfikacji należy wybrać z menu głównego opcję Zapisz jako, 

nadając Zestawowi łatwo rozróżnialną nazwę.

Jeśli „przekombinujemy” z edycją zawsze możemy wrócić do ustawień „fabrycznych” lub skasować zestaw.

Listę elementów do wydruku możemy również uzupełnić o dodatkowe elementy. Mogą to być:
dla Kosztorysu i przedmiaru

dla Zestawień

dla Zestawienia RMSO

dla Harmonogramowania

Wystarczy zaznaczyć interesujący nas wydruk

A następnię kliknąć na plus, a wydruk zostanie dołączony do Listy.

Na koniec pamiętamy, aby zapisać zestaw.

I zaakceptować go.

Teraz mamy gotowy własny zestaw wydruków.

Opcje wydruków 

Dodatkowo Zestawy wydruków mają Opcje wspólne wydruków oraz Opcje indywidualne dla każdego elementu do wydruku.

W Opcjach wspólnych wydruków warto zaznaczyć dwa parametry,

co pozwoli nam na wydruku odwzorować ustawienia z Widoków, np. układ tabelaryczny.
Aby zmienić opcje konkretnego wydruku, w pierwszej kolejności podświetlamy interesujący nas wydruk, a następnie modyfikujemy jego parametry.

Jeżeli np. na stronie tytułowej brakuje nam Stawki roboczogodziny i Narzutów kosztorysu, zaznaczamy te opcje, a następnie klikamy na ikonkę dyskietki – zapisujemy ustawienia. 

Jest to warunek konieczny, by nastąpiły zmiany na wydruku.
Domyślnie na ekranie prezentowany jest podgląd tylko pierwszej strony każdego wydruku (kropeczka na „Skrócony”), gdybyśmy chcieli przeglądać wszystkie strony wydruku, klikamy na „Pełny”.

W ten sposób wprowadzone i zapisane zmiany będą już zawsze dostępne przy wybraniu określonego zestawu wydruków.

Edycja ustawień strony wydruku

Autorzy programu zapewnili również możliwość Edycji ustawień strony wydruku.

A w niej możemy zmienić Orientację papieru, Marginesy, wprowadzić Znaki wodne, itd.

Mamy również możliwość edycji Nagłówków oraz Stopki strony.

Poniżej Edycja zestawów nagłówków stron.

I wprowadzone modyfikacje – Liczba stron oraz Data wydruku.

Pamiętamy, aby modyfikacje zapisać pod istniejącą lub wprowadzić nową nazwę.

Drukowanie i wydruk do pliku

Jeszcze ostatni Podgląd wydruku, który pozwala wyświetlić na ekranie wszystkie elementy Zestawu łącznie ze spisem treści (jeżeli będzie w zestawie).

Wywołując Mapę dokumentu możemy nawigować po wszystkich elementach poszczególnych wydruków (działach a nawet pozycjach). 

Poniżej włączona Mapa...

Z poziomu tego okna można wyeksportować wydruk do pliku 

lub wysłać mailem,

możemy też wywołać okno Drukuj

i kliknając na Drukuj wysłać nasz Zestaw na drukarkę. Polecenie Drukuj mamy dostępne również w głównym menu programu, po naciśnięciu na „kask”.

Zestawy wydruków mamy gotowe, łatwo i szybko dostępne, a dla konkretnego Widoku (gdy nie potrzebujemy różnych typów wydruków), zawsze możemy skorzystać ze zwykłej kombinacji klawiszy Ctrl+P (Drukuj widok), która też może być jak najbardziej przydatna dla naszych potrzeb. 

Doskonale wiemy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak i w tym przypadku nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości przygotowania wydruków w Normie EXPERT. Ciąg dalszy nastąpi… w kolejnym artykule.