Od początku 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). Rozporządzenie wprowadza m.in. nową terminologię, polegającą na zmianie słów „ilość” na „liczba” oraz „wyliczenie” na „obliczenie” liczby jednostek przedmiarowych. Oprogramowanie Norma zapewnia realizację tych zmian, dzięki funkcji modyfikacji szablonów wydruków. 
Wystarczy zmienić nagłówki wybranych wydruków tabelarycznych w edytorze szablonów. O wszystkich zmianach, które wprowadza rozporządzenie szerzej piszemy w artykule „Kosztorys inwestorski po liftingu”.

Zmiana nagłówków w Normie EXPERT i STANDARD

Na początku należy przejść na kartę WYDRUKI. W panelu „Ustawienia wydruków” po zaznaczeniu wybranego elementu (w omawianym przykładzie „Kosztorys inwestorski”) z prawej strony ekranu wyświetli się podgląd kosztorysu z domyślnymi nagłówkami – jednym z nich będzie „Ilość”. Aby zmienić tę nazwę, skorzystamy z przycisku „Definiuj szablony” na wstążce poleceń.

W oknie „Edycja szablonów” wyświetli się na ekranie podgląd wcześniej zaznaczonego wydruku, czyli kosztorysu inwestorskiego. W prawym panelu „Właściwości” na zakładce „Układ tabeli” dostępna będzie lista widocznych kolumn szablonu.
Kolumna Nazwa zawiera domyślne opisy nagłówków kolumn. Natomiast Nazwa wyświetlana umożliwia zdefiniowanie własnych tytułów.
Proponuję wprowadzenie uniwersalnego wariantu nagłówka, który będzie łączył starą i nową terminologię np. „Ilość/Liczba”. Można też wprowadzić inny opis, który uznamy za stosowny.

Po zapisaniu zmian ikoną dyskietki i zamknięciu okna edycji szablonów wyświetli się nowy nagłówek na docelowym wydruku. W podobny sposób można skorygować inne nagłówki wydruków tabelarycznych dostępne w Normie EXPERT lub STANDARD.

Zmiana nagłówków w Normie PRO

Edycja nagłówków na wydrukach jest możliwa również w Normie PRO. W celu wywołania właściwego okna do konfiguracji należy wybrać kolejno polecenia z głównego menu Opcje > Wydruków > Szablony > Tabel…

Następnie w oknie „Szablony wydruku tabel” wybieramy jeden z dostępnych szablonów (w omawianym przykładzie Norma PRO) oraz wywołujemy przyciskiem „Edytuj…” okno do konfiguracji kolumn.

Zrzut z ekranu

W oknie „Szablony wyróżniania kolumn” na początku należy wskazać typ wydruku – ponownie wybieramy kosztorys inwestorski. Na środku wyświetlą się dostępne kolumny tego szablonu. Przyciskiem „>>” przeniesiemy „Ilość” do pola „Modyfikowane kolumny”. Dzięki temu w dolnej części okna odblokuje się możliwość modyfikacji atrybutów kolumn – wprowadzimy tylko nową nazwę kolumny „Ilość / Liczba”.

Zrzut z ekranu

Po zapisaniu zmian przyciskiem OK na docelowym wydruku kosztorysu inwestorskiego wyświetli się zmodyfikowany tytuł kolumny.

Zrzut z ekranu