Kwartalnik BUDUJ Z GŁOWĄ jest skierowany do branży budowlanej, administracji państwowej oraz samorządowej. W każdym numerze znajdziesz wyjaśnienia i opinie ekspertów w dziedzinie kosztorysowania, zamówień publicznych i pokrewnych, komentarze i omówienia zmian w przepisach prawnych, artykuły na temat projektowania i wykonawstwa, opisy nowych technologii i ciekawych inwestycji.
Okładka Buduj z Głową nr 2/2024
Buduj z Głową nr 2/2024
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 152 strony
W tym numerze:
 • Nowelizacja dyrektywy budynkowej EPBD – ważne zmiany dla branży budowlanej
 • Obowiązkowa segregacja odpadów budowlanych i remontowych
 • Zasada DNSH w praktyce – przykładowa ocena projektu
 • Hydroizolacje zespolone na balkonach, loggiach i tarasach
 • Fotogrametria i skanowanie laserowe w budownictwie
 • Zawilgocenie budynków w trakcie budowy
 • Błędy w warunkach udziału w postępowaniu
Kursy kosztorysowania
Kazimierz Stanisław Nowicki
Okładka Buduj z Głową nr 1/2024
Buduj z Głową nr 1/2024
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 151 stron
W tym numerze:
 • ESG na placu budowy
 • Ślad węglowy wyrobów budowlanych – wyzwania producentów
 • Kosztorys powykonawczy na podstawie faktycznie poniesionych kosztów realizacji
 • Prefabrykaty drewniane: ściany, stropy, wiązary
 • 10 pytań o kosztorys ofertowy w zamówieniach publicznych
 • Systemowe kominy murowane
Okładka Buduj z Głową nr 4/2023
Buduj z Głową nr 4/2023
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 162 strony
W tym numerze:
 • Budownictwo modułowe 3D – szybkie i funkcjonalne
 • Kosztorysowanie z wykorzystaniem katalogów nakładów rzeczowych
 • Komfort akustyczny w budynkach mieszkalnych
 • Niezgodności pomiędzy projektem a przedmiarem robót
 • BIM na budowie
 • Operacja rozbiórka
Inwestycje
Robert Szczepaniak
Tomasz Pruchnicki
Okładka Buduj z Głową nr 3/2023
Buduj z Głową nr 3/2023
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 157 stron
W tym numerze:
 • Ochrona zapłaty wynagrodzenia podwykonawców
 • ESG – trend, który zmieni także budownictwo
 • Tynki wewnętrzne – rodzaje, układanie i odbiór robót
 • Docieplanie stropodachów pełnych
 • Ugoda w procesie inwestycyjnym w zamówieniach publicznych
 • Konsorcjum w postępowaniu o zamówienie publiczne
 • Program Termo
Okładka Buduj z Głową nr 2/2023
Buduj z Głową nr 2/2023
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 158 stron
W tym numerze:
 • Tylko dla orłów? Praca na wysokości
 • Rodzaje wynagrodzeń za roboty budowlane w kosztorysowaniu
 • Dokumentacja przetargowa BIM cz. 1 – EIR Wymagania Wymiany Informacji
 • Metody obliczania wzrostu wynagrodzenia za roboty budowlane
 • EDB, c-KOB, eCRUB – cyfrowe budownictwo w pigułce
 • Program „Czyste powietrze” w 2023 r.
 • Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego w 2023 r.
 • Dobre praktyki przedmiarowania. Prosty przedmiar do kosztorysu inwestorskiego
Okładka Buduj z Głową nr 1/2023
Buduj z Głową nr 1/2023
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 155 stron
W tym numerze:
 • Waloryzacja kontraktów budowlanych
 • Zmiany w przepisach w 2023 roku
 • Kosztorysowanie robót ziemnych – przykładowe kalkulacje
 • Kształt dachu a koszt jego budowy
 • Roboty budowlane zimą – co wolno, a czego nie
 • Zmiana terminu realizacji umowy
 • Magazyny energii do instalacji fotowoltaicznych
 • Wpływ ESG na rynek nieruchomości
Zamówienia publiczne
Okładka Buduj z Głową nr 4/2022
Buduj z Głową nr 4/2022
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 150 stron
W tym numerze:
 • Zamówienia publiczne dla początkujących
 • System wentylacji z rekuperacją
 • Nowe wymagania dla specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Odbiór robót stanu zerowego
 • Tworzenie i aktualizacja własnej bazy cenowej
 • Stanowiska postojowe – wymagania i pułapki
 • Wspomaganie kosztorysowania opartego na BIM – przegląd możliwości
Okładka Buduj z Głową nr 3/2022
Buduj z Głową nr 3/2022
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 143 strony
W tym numerze:
 • Waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce 
 • Kosztorysowanie robót w obiektach zabytkowych
 • Kosztorysowanie robót ziemnych cz. 1
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Nowoczesne rozwiązania montażu balkonów
 • Odbiór robót murowych
 • Ryzyka w umowach o roboty budowlane. Zmiana personelu wykonawcy, uzgadnianie harmonogramów i opracowań
Okładka Buduj z Głową nr 2/2022
Buduj z Głową nr 2/2022
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 143 strony
W tym numerze:
 • Kosztorys inwestorski po zmianach 
 • Najczęstsze błędy w kosztorysowaniu robót budowlanych
 • BHP w kosztorysowaniu – co uwzględniać
 • Powietrzne pompy ciepła
 • Rusztowania – wymagania i przepisy
 • Co nowego w oknach z PCW
 • Kary umowne w praktyce
 • Wzrost cen materiałów a wynagrodzenie ryczałtowe
Prawo
Okładka Buduj z Głową nr 1/2022
Buduj z Głową nr 1/2022
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 159 stron
W tym numerze:
 • Podsumowanie roku w budownictwie i prognozy na 2022
 • Gruntowe wymienniki ciepła do systemów wentylacji
 • Rozliczanie pracy rusztowań krok po kroku
 • Budowanie systemowe z betonu komórkowego
 • Prefabrykowane stropy panelowe
 • Przykłady nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych
 • Kary umowne w umowach o roboty budowlane
Okładka Buduj z Głową nr 4/2021
Buduj z Głową nr 4/2021
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 142 stron
W tym numerze:
 • 14 kroków do dobrej oferty na roboty budowlane
 • Nowe trendy na rynku wynajmu mieszkań w Polsce
 • Jak kosztorysować fotowoltaikę?
 • Niski próg na tarasach i balkonach
 • Uszkodzenia i koszty napraw dociepleń ETICS
 • Klauzule niedozwolone i nakazane w umowach w sprawie zamówień publicznych
 • Projekt budowlany w wersji elektronicznej – aktualne wymagania
Edukacja
Okładka Buduj z Głową nr 3/2021
Buduj z Głową nr 3/2021
Magazyn branżowy
E-wydanie [PDF, HTML], 141 stron
W tym numerze:
 • Harmonogram robót budowlanych od podstaw
 • Szkoły przyszłości – nowe trendy w obiektach szkolnych
 • Koszty hydroizolacji fundamentów
 • Błędy w projektowaniu systemów ociepleń
 • Stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych
 • Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane – na co uważać
 • Książka obiektu budowlanego i wykaz obowiązkowych przeglądów